Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Tietoa standardeista / Aurinkosähköstandardit

Aurinkosähkö ja standardit

Standardit liittyvät oleellisesti aurinkosähköpaneelien asentamiseen, tarkastamiseen ja käytönvalvontaan sekä sähköasennuksiin. Myös turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät määritellään standardeissa, samoin järjestelmien laadunhallinta.

Aurinkosähköön liittyvissä tehtävissä tarvitaan standardeja. Tällaisia tehtäviä ovat suunnittelu, urakointi, käyttö ja kunnossapito, aurinkosähköpaneelien valmistus ja maahantuonti, BOS-komponenttien valmistus ja maahantuonti sekä aurinkosähkölaitteiden testaus.

Löydät aurinkosähköön liittyvät tärkeimmät standardit SFS-kaupan Ajankohtaista-osiosta. Ne on jaoteltu neljään eri kokonaisuuteen:
  1. aurinkosähkölaitos
  2. aurinkosähköjärjestelmän BOS-komponentit
  3. aurinkosähköpaneeleiden ominaisuudet.
  4. aurinkosähköpaneelien asentaminen, tarkastaminen ja käytönvalvonta sekä sähköasennukset.

Lisätietoja aurinkosähköstandardeista antaa mielellään:
SESKO
Arto Sirviö, ryhmäpäällikkö
p. 040 525 5040
etunimi.sukunimi@sesko.fi