Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

Eurokoodit

Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelua koskevia eurooppalaisia standardeja. Ne asettavat rakennustyön tarkkuudelle vaatimuksia, jotta mitoitussäännöt olisivat voimassa. Eurokoodeja käytetään yhdessä ympäristöministeriön tai liikenne- ja viestintäministeriön vahvistamien kansallisten liitteiden kanssa. Vaatimukset mittapoikkeamille esitetään toteutusstandardeissa.

Pohja- ja kantavien rakenteiden eurokoodit ja toteutusstandardit on koottu aihealueen mukaisiin ryhmiin.

Eurokoodisuunnittelussa tarvittavat materiaaliominaisuudet löytyvät yleensä CE-merkityn rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta, ellei niitä ole esitetty suoraan eurokoodissa. Usein kantavien rakennustuotteiden kantokyky osoitetaan eurokoodien mukaisilla mitoituslaskelmilla. Myös rakennustuotteiden harmonisoidut tuotestandardit ja niitä täydentävät kansalliset soveltamisstandardit on koottu omiksi ryhmikseen.

Pohja- ja kantavien rakenteiden työmaatoteutuksen laatusuunnitelma

Ympäristöministeriön asetukset pohjarakenteista ja kantavista rakenteista edellyttävät laatusuunnitelman tekemistä sellaisista kohteista, joissa rakennuksen tai rakenteen mahdollisesta viasta tai vauriosta aiheutuvat seuraamukset ovat keskisuuria tai vakavia, ja joiden toteutusluokka on 2 tai 3 ja teräsrakenteiden osalta myös toteutusluokka 4. Työmaatoteutuksen laatusuunnitelma hyväksytetään tilaajalla.

Vastaava rakennesuunnittelija arvioi laatusuunnitelman kantavien rakenteiden osalta ja vastaava pohjarakennesuunnittelija pohjarakenteiden osalta. He laativat niistä rakennusvalvontaa varten asiantuntijalausunnon. Työmaatoteutuksen laatusuunnitelman toteutumista rakentamisen eri vaiheissa seuraavat laatusuunnitelmassa tai siihen olennaisena osana liittyvissä suunnitelmissa nimetyt vastuuhenkilöt. Työmaatoteutuksen laadun toteutumisesta vastaa aina rakennusosan toteuttaja.

Kantavien rakenteiden työmaatoteutuksen laatusuunnitelman löydät hENhelpdesk -palvelusta.

Lue lisää

Kannattaa tutustua oppaaseen, jossa kuvataan eurokoodien rakenne ja asema toisiinsa sekä niiden suhde toteuttamisstandardeihin ja CE-merkintään. Lue opas maksutta osoitteessa sfs.fi/palvelut/oppimateriaalit-ja-oppilaitosyhteistyo/

Eurokoodi help desk -sivustolta löydät ajantasaista tietoa eurokoodien valmistumistilanteesta sekä niihin liittyvistä kansallisista liitteistä.