Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Tietoa standardeista / GPS-standardit

Toleranssit ja pinnankarheus - oleelliset standardit

ISO GPS-järjestelmää sovelletaan erityisesti koneenrakennuksessa. Aiheeseen liittyviä standardeja on tällä hetkellä noin 130. Kannattaa tutustua ainakin oleellisimpiin standardeihin, jotka löytyvät tämän linkin kautta.

ISO GPS (GPS = Geometric product specifications, geometrinen tuotemäärittely) on järjestelmä, jota käytetään kuvaamaan tiettyjä työkappaleen ominaisuuksia joissakin sen elinkaaren vaiheissa kuten suunnittelu, valmistus ja tarkastus. Se käsittelee geometrisia ominaisuuksia kuten mitta, sijainti, suunta, muoto, pinnan ominaisuudet.

ISO GPS-järjestelmää sovelletaan erityisesti koneenrakennuksessa, mutta periaatteessa sen menetelmät soveltuvat myös muille tekniikan aloille. Se on laajalti tunnustettu ja sovellettu tolerointijärjestelmä, ja se on käytössä Suomessa.

GPS-standardeilla on hierarkkinen arvojärjestys. Hierarkian huipulla on standardi SFS-EN ISO 8015, josta löytyvät selkeästi koko järjestelmää koskevat perussäännöt.Lisätietoa hierarkiasta ja GPS-standardien muodostamasta järjestelmästä saa standardista SFS-EN ISO 14638.