Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Tietoa standardeista / Kiinteistöjen sisäverkkoja koskevat standardit

Standardit liittyvät oleellisesti uuteen määräykseen kiinteistön sisäverkoista

Viestintäviraston määräys (65 D/2019) kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista on uusittu. Määräystä sovelletaan 1.1.2020 alkaen uusiin projekteihin sekä olemassa olevan sisäverkon suosituskyvyn todentamisen osalta rakennus- ja peruskorjaushankkeisiin, joiden rakennuslupahakemus on jätetty 1.1.2017 tai sen jälkeen.

Määräys nojautuu vahvasti SFS-standardeihin. Määräyksessä viitatut standardit löydät tämän linkin kautta.