Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS Kauppa / Tietoa standardeista / Kiinteistöjen sisäverkkoja koskevat standardit

Standardit liittyvät oleellisesti uuteen määräykseen kiinteistön sisäverkoista

Viestintäviraston määräys 65 kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista on uusi 1. heinäkuuta 2016. Määräys nojautuu vahvasti SFS-standardeihin.

Uusi määräys 65 B/2016 koskee yleisen viestintäverkon osaksi liitettäviä kiinteistön sisäisiä viestintäverkkoja ja järjestelmiä eli sisäverkkoja. Määräystä sovelletaan vakinaiseen asuinkäyttöön tarkoitetun asuinkiinteistön, toimitilakiinteistön ja julkisen kiinteistön sisäverkkoihin ja televisiolähetysten antennivastaanottoon omakotitaloissa.

Määräystä sovelletaan 1.7.2016 alkaen. Poikkeuksena tästä on olemassa olevan kaapeloinnin suorituskyvyn todentaminen (määräyksen luku 12). Sen suhteen määräystä sovelletaan sellaisiin rakennus- ja peruskorjaushankkeisiin, joiden rakennuslupahakemus on jätetty 1.1.2017 tai sen jälkeen.

Määräys nojautuu vahvasti SFS-standardeihin. Määräyksessä viitatut standardit löydät tämän linkin kautta.