Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Tietoa standardeista / Koneturvallisuuden ja ergonomian standardit

Koneturvallisuus ja ergonomia

Koneturvallisuus ja ergonomia kulkevat käsi kädessä. Tavoitteena on edistää käyttäjien turvallisuutta ja hyvinvointia sekä työjärjestelmien tehokkuutta. Kummallakin alueella on omat toimialasta riippumattomat horisontaaliset perusstandardinsa.

Klikkaamalla tästä löydät koneturvallisuuden ja ergonomian listan, joka helpottaa standardien valintaa "nämä ainakin tarvitset" -periaatteella. Kannattaa tarkistaa, että käytössänne ovat tarvitsemistanne standardeista niiden voimassa olevat versiot.

Lisätietoa koneturvallisuuden ja ergonomian standardeista voit kysyä Jukka-Pekka Rapionojalta METSTAsta (p. 09 19 231 tai etunimi.sukunimi@metsta.fi).