Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Tietoa standardeista / Rakennustuotteiden CE-merkintä ja kansalliset vaatimukset

Rakennustuotteiden CE-merkintä ja kansalliset vaatimukset

CE-merkintä: tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella tavalla

Rakennustuotteiden CE-merkintä on keino osoittaa tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella eurooppalaisella tavalla. Rakennuskohteen suunnittelun yhteydessä määritetään tuotteilta vaadittavat ominaisuudet. Tällöin CE-merkinnässä ilmoitettujen teknisten tietojen perusteella varmennetaan, että tuote täyttää vaatimukset.

CE-merkinnän käyttö edellyttää, että tuotteelle on olemassa harmonisoitu tuotestandardi. Siinä määritetään CE-merkinnän edellyttämät tuoteominaisuudet, niiden testimenetelmät, laadunvalvontamenettelyt sekä suoritustasoilmoituksessa (DoP) esitettävät tiedot.

Oikein CE-merkittyä rakennustuotetta ei välttämättä voi käyttää sen käyttökohteessa, jos suoritustasoilmoituksessa ilmoitetut arvot ja luokat eivät täytä kyseisen maan kansallisia vaatimustasoja. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai hänen asiantuntijansa tehtävä on selvittää se, riittävätkö rakennustuotteesta ilmoitetut ominaisuudet osoittamaan kansallisten vaatimustasojen täyttymisen.

Rakennustuotteiden harmonisoidut tuotestandardit löydät SFS Kaupasta SFS-standardien ryhmästä 90.

Kansalliset soveltamisstandardit

Suomessa rakennustuotteiden harmonisoituja tuotestandardeja täydentämään on julkaistu kansallisia soveltamisstandardeja. Niissä esitetään asiantuntijasuositus, mitä CE-merkinnän ominaisuuksia Suomessa eri käyttökohteissa on ilmoitettava ja tarvittaessa mikä tulee olla niiden vaatimustaso.

Jos kansallista soveltamisstandardia (SFS 7000 -sarja) ei tuoteryhmälle ole vielä laadittu, on rakennuskohteen suunnittelijan perehdyttävä ko. tuoteryhmälle laadittuun harmonisoituun tuotestandardiin ymmärtääkseen, mitä CE-merkinnässä ilmoitetut tekniset arvot ja luokat tarkoittavat. Ilman tätä tietoa ei ole mahdollista päätellä, käykö CE-merkitty rakennustuote suunniteltuun käyttökohteeseen.

Kansalliset soveltamisstandardit julkaistaan SFS 7000 -sarjassa. Löydät ne SFS-standardien ryhmästä 91.300 SFS Kaupasta


hENhelpdesk: lisätietoja

Lisätietoja rakennustuotteiden harmonisoiduista tuotestandardeista löydät netistä osoitteesta henhelpdesk.fi.

Sivustolta löytyy muun muassa ohje rakennustuoteasetuksen CE-merkinnän ymmärtämiseen ja sen soveltamiseen suomalaiseen käytäntöön.