Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Tietoa standardeista / Ulkomaiset julkaisut

Ulkomaiset julkaisut

Kansainvälisillä markkinoilla toimiminen edellyttää alaa koskevien standardien, ohjeiden, määräysten sekä lainsäädännön tuntemista. Standardien mukaan valmistettu tuote hyväksytään kansainvälisille markkinoille.

SFS välittää ulkomaisia standardeja. Osa julkaisuista esitellään ja ne voi tilata SFS Kaupassa. Löydät ne ylävalikosta sivulta Ulkomaiset julkaisut.

Välitämme myös muita ulkomaisia julkaisuja. Niistä voi kysyä lisätietoja SFS:n asiakaspalvelusta sales@sfs.fi tai puh. 09 1499 3353.

Esimerkkejä valikoimasta

Eri maiden kansalliset standardit

Kansallisia standardeja tarvitaan edelleen. Kysytyimmät kansalliset standardit, jotka toimitamme painettuina tai pdf-tiedostoina ovat

 • saksalaiset DIN-standardit (myös intranetiin)
 • venäläiset GOST R ja IVY/GOST -standardit
 • japanilaiset JIS -standardit
 • ruotsalaiset SS ja SIS -standardit.

Painettuina tuotteina saatavana ovat mm. Iso-Britannian (BS), Norjan, Tanskan (DS) ja Ranskan kansalliset standardit.

Välitämme myös kansallisten standardisoimisjärjestöjen käsikirjoja ja muita julkaisuja.


ASTM, ASME ja SAE

Amerikkalaisilla toimialakohtaisilla ASTM-, ASME- ja SAE-standardeilla on pitkät perinteet myös suomalaisessa teollisuudessa.

ASME (American Society of Mechanical Engineers) laatii ja ylläpitää yli kuuttasataa standardia ja niiden kokoelmaa. ASME on vakiinnuttanut asemansa mm. painelaitestandardisoinnissa.

ASME Boiler & Pressure Vessel Code

  • Laajasti käytetössä oleva standardi kattaa paineastioiden suunnittelun, valmistuksen sekä tarkastuksen. Oheisissa esitteissä on tarkemmat tiedot ASME BPVC standardin eri osista.
  • Uusin versio on julkaistu elokuussa 2015. Julkaisuväli on kaksi vuotta. Päivityksiä ei enää julkaista. Mahdolliset kirjoitusvirheiden oikaisut ja tulkinnat toimitetaan kuitenkin julkaisujen välillä.

Muut ASMEn julkaisut

 • ASME B31.1 ja ASME B31.3 sisältävät vähimmäisvaatimukset putkistojen suunnitteluun, materiaaleihin, valmistukseen ja tarkastukseen.
 • ASME B31.1 - 2014, Power Piping
  • Määräyskokoelman tämä osa on tarkoitettu erityisesti sähkövoimalaoiden, teollisuus- ja muiden tuotantolaitosten, maalämpöjärjestelmien sekä keskuslämmitysjärjestelmien ja kaukolämpö- ja jäähdytysjärjestelmien putkistosovelluksiin.
 • ASME B31.3 - 2012, Process Piping
  • Tämä määräyskokoelma esittää vaatimukset erityisesti öljynjalostusteollisuuden ja kemian-, lääke-, tekstiili-, paperi-, puolijohde- ja kylmäteollisuuden sekä niihin liittyvien tuotantolaitosten ja terminaalien putkistoille.


ASTM-standardit
ASTM Internationalin (aiemmin the American Society for Testing and Materials) julkaisemat standardit kattavat lähes 140 teollisuudenalaa, esimerkiksi teräs-, öljy-, talonrakennus-, muovi-, tekstiili- ja ympäristöalat.

Kaikki ASTM-standardit SFS:n verkkokaupasta: voit ladata tarvitsemasi standardin omalle koneellesi heti tai tilata painettuna tai pdf-tiedostona. Jos etsit ASTM-standardeja tietystä aiheesta, katso ylävalikosta kohta Ulkomaiset - ASTM.

Jos organisaatiossanne tarvitaan ASTM-standardeja laajemmin, ne voi hankkia kestotilauksena online-palvelun kautta. SFS Online -palvelussa standardit ovat aina ajan tasalla ja käytettävissä Internetissä 24/7.

SAE-standardit

SAE (Society of Automotive Engineers) on yhdysvaltalainen autoalan standardisoimisjärjestö. SAE on laajentanut toimintaansa myös ilmailuun ja autoelektroniikan alueelle. Tunnetuimpia SAE-standardeja on voiteluöljyjen luokittelu viskositeetin mukaan. SAE-standardit ovat saatavana painettuina tai pdf-tiedostona.

Perinorm-tietokanta

Perinorm on bibliografinen tietokanta, joka auttaa standardeja ja teknisiä määräyksiä koskevissa kyselyissä. Se on maailman laajin tietolähde kansallisista, eurooppalaisista ja kansainvälisistä standardeista, käsittäen 23 maata ja yli 1 100 000 tietuetta. Perinormista voi hakea nopeasti ja helposti asiakirjoja ja niiden viitetietoja. Tietokannan ajantasaisuuden takaavat suoraan kultakin julkaisijalta kuukausittain saatavat päivitykset. Myös SFS-standardien tiedot ovat Perinormissa.

Muut ulkomaiset julkaisut

SFS välittää myös erilaisten järjestöjen tekemiä eri aihepiirien ja ammattialojen standardeja. Esimerkiksi saksalaisia VDI- ja VDE-standardeja käytetään myös Suomessa. VDI-standardit ovat saatavissa painettuna ja pdf-tiedostoina kauttamme. VDE-standardit toimitetaan painettuna.

VDI (engl. Association of German Engineers) on yli 150 000 insinöörin ja luonnontieteilijän muodostama yhdistys. Se on perustettu vuonna 1856 ja on tätä nykyä Länsi-Euroopan suurin insinöörijärjestö. VDI ei ole ammattiliitto, vaan sen tarkoitus on edistää teknologista kehitystä ja tuoda esiin insinöörien ja teknisten yritysten näkökantoja Saksassa.

VDE on sähkö- ja elektroniikka-alan ja tietotekniikan alan yhdistys ja edustaa niitä lähellä olevia tieteitä, teknologioita ja sovelluksia. Näiden avainalojen äänenä Saksassa VDE pyrkii luomaan suotuisaa jalustaa innovaatioille, takaamaan parhaan turvallisuustason ja koulutuksen, ja edistämään uusien teknologioiden yleistä hyväksyntää. VDE:n keskeisimpiä tehtäviä on kehittää sähkö- ja elektroniikkatuotteiden turvallisuusstandardeja.

Kysy lisää myös muista ulkomaisista standardeista SFS:n asiakaspalvelusta

sähköpostitse sales@sfs.fi tai puh. 09 1499 3353.