Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Äänijärjestelmät hätätilanteisiin

Vaatimukset kuulutusjärjestelmille hätätilannekäyttöön

Vaatimukset äänen vahvistus- ja jakelujärjestelmille, joita käytetään sisä- ja ulkotilojen kuulutuksiin, kuvataan standardissa SFS-EN 50849:2017. Päivitettyyn painokseen on lisätty muun muassa uusi lähestymistapa kuulutusjärjestelmän ymmärrettävyyden arviointiin.

SFS-EN 50849:2017 Äänijärjestelmät hätätilannekäyttöön
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 17.03.2017, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-EN 50849:2017 määritellään suorituskykyvaatimukset äänijärjestelmille, jotka lähettävät tiedotuksia henkilöiden suojelemiseksi hätätilanteissa. Siinä ilmoitetaan myös järjestelmän määrittelyyn tarvittavat testausominaisuudet ja -menetelmät.

Standardia sovelletaan äänen vahvistus- ja jakelujärjestelmiin, joita käytetään saamaan sisä- ja ulkotiloissa oleskelevat henkilöt siirtymään hätätilanteissa nopeasti ja rauhallisesti turvalliseen paikkaan. Sitä ei sovelleta hätätilanteen äänijärjestelmiin, joita käytetään evakuointiin tulipalon sattuessa.

Standardin vaatimukset ovat linjassa paloilmoittimia käsittelevän standardisarjan SFS-EN 54 kanssa. Sarjan standardit löydät SFS:n verkkokaupasta.

Puheen ymmärrettävyyden mittaaminen ja arviointi

Standardissa SFS-EN 50849:2017 otetaan käyttöön uusi lähestymistapa kuulutusjärjestelmän ymmärrettävyyden arviointiin. Puheensiirtoindeksi (Speech Transmission Index eli STI) on ollut viime vuosina yleisimmin käytetty menetelmä hätätilanteen äänijärjestelmien ymmärrettävyyden määrittämisessä. Tästä syystä standardissa vaadittu ymmärrettävyysarvo on päätetty ilmaista käyttäen STI-asteikkoa.

Standardi SFS-EN 60268-16 määrittelee menetelmät äänijärjestelmien puheenymmärrettävyyttä arvioimiseksi. Se sisältää kolme eri käyttötarkoitukseen soveltuvaa menetelmää (STI, STIPA ja STITEL) sekä perusteellisen kuvauksen STI-menetelmästä.

Lisätietoja standardisoinnista

SESKO ry
Ryhmäpäällikkö Arto Sirviö
puh. 09 696 391 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sesko.fi