Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Alumiinituotteiden standardit päivittyneet

Alumiinituotteiden päivittyneet standardit

Useita alumiinista ja alumiiniseoksista valmistettuja putkia, tankoja ja profiileja sekä
levytuotteita koskevia tuotestandardeja on päivitetty.

Standardeissa esitetään näiden alumiinituotteiden tekniset toimitusehdot, mekaaniset ominaisuudet sekä mitta- ja muototoleranssit. Hyödynnä näitä standardeja alumiinista valmistettavien tuotteiden ja rakenteiden suunnittelussa, materiaalien hankinnassa, valmistuksessa sekä laadunsuunnittelussa, varmistuksessa ja tarkastuksessa.

Standardissa SFS-EN 1202-2:2016 + AC:2017 esitetään mitta- ja muototoleranssit seoksista EN AW-6060 ja EN AW-6063 pursotetuille tarkkuusprofiileille. Se koskee pursotustilaisia profiileja, joita ei ole pintakäsitelty.

SFS-EN 754-1 Alumiini ja alumiiniseokset. Vedetyt tangot ja putket. Osa 1: Yleiset tekniset toimitusehdot
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 24.03.2016, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 754-2:2016 Alumiini ja alumiiniseokset. Vedetyt tangot ja putket. Osa 2: Mekaaniset ominaisuudet
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 18.11.2016, kieli: suomi/englanti

Standardin SFS-EN 754 osassa 2 esitetään vetokokeen avulla määritellyt mekaanisten ominaisuuksien raja-arvot, joita sovelletaan alumiinista ja alumiiniseoksista vedettyihin tankoihin ja putkiin. Tekniset toimitusehdot sekä tuotteita ja niiden testausta koskevat vaatimukset määritellään osassa 1.

Osissa 7 ja 8 esitetään mitta- ja muototoleranssit vedetyille tangoille ja putkille. Osa 7 koskee vain tuurnan avulla pursotettuja saumattomia putkia ja osa 8 siltatyökaluilla valmistettuja putkia.

Standardin SFS-EN 755 osa 1 esittää yleisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen pursotettujen alumiini- ja alumiiniseostankojen, -putkien ja -profiilien yleiset tekniset toimitusehdot. Osa 2 esittää vetokokeen avulla määritellyt mekaanisten ominaisuuksien raja-arvot. Osissa 7 ja 8 esitetään mitta- ja muototoleranssit pursotetuille alumiini- ja alumiiniseosputkille. Osa 7 koskee vain tuurnan avulla pursotettuja saumattomia putkia ja osa 8 siltatyökalulla pursotettuja putkia. Osassa 9 esitetään mitta- ja muototoleranssit pursotetuille alumiini- ja alumiiniseosprofiileille.

Standardissa SFS-EN 12392:2016 määritellään painelaitteiden valmistuksessa käytettävien muokattavien ja
valettujen alumiinien ja alumiiniseosten materiaalivaatimukset ja testausmenettelyt. Se on painelaitedirektiivin 2014/68/EU suhteen yhdenmukaistettu standardi.

SFS-EN 485-1:2016 Alumiini ja alumiiniseokset. Levyt ja nauhat. Osa 1: Yleiset tekniset toimitusehdot
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 05.08.2016, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 485-2:2016 Alumiini ja alumiiniseokset. Levyt ja nauhat. Osa 2: Mekaaniset ominaisuudet
121,30 € (alv 0%), 150,41 € (alv 24%)
Vahvistettu 05.08.2016, kieli: suomi/englanti

Standardin SFS-EN 485 osa 1 määrittelee yleisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen muokattujen alumiini- ja alumiiniseoslevyjen ja -nauhojen tekniset toimitusehdot. Standardissa esitetään myös tilausta ja testausta koskevat vaatimukset. Osa 2 puolestaan määrittelee levyjen ja nauhojen mekaaniset ominaisuudet.

Lisätietoja alumiinistandardeista

METSTA ry
Mika Vartiainen
Asiantuntija
puh. 09 19 231 (vaihde)e
tunimi.sukunimi@metsta.fi