Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Bensiinihöyryjen talteenotto tankkauksessa

Bensiinihöyryjen talteenottojärjestelmän tarkastusmenetelmät

Jakeluasemilla on vähennettävä ajoneuvojen tankkauksen yhteydessä syntyviä bensiinihöyrypäästöjä ilmakehään. Sen vuoksi on otettava käyttöön bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisen vaiheen järjestelmä, ja järjestelmän toimivuutta on seurattava ja testattava. Bensiinihöyryjen talteenottojärjestelmän toimivuuden määräaikaistestit on tehtävä nyt suomeksi julkaistun standardin mukaisesti.

Standardi SFS-EN 16321-2 määrittelee jakeluasemilla tapahtuvan höyryjen talteenottojärjestelmien varmentamisen testausmenetelmät. Siinä kuvataan

  • vaatimukset bensiinihöyry/bensiinisuhteelle
  • mittausmenetelmät käytönaikaisille testauksille: testausten suoritusjärjestys, valmistelu, simuloidun bensiinivirtauksen mittausperiaate (kuivatestausmenetelmä) sekä todellisen bensiinivirtauksen mittausperiaate (märkätestausmenetelmät A ja B)
  • automaattiset valvontajärjestelmät
  • testauspöytäkirja
  • ympäristönäkökohdat
  • valvontajärjestelmät ja jakelulaitteen poiskytkennän testaus.

Lisäksi standardissa on malli höyryn talteenottojärjestelmän varmentamispöytäkirjasta.

Standardin SFS-EN 16321 osa 1 määrittelee, miten bensiinihöyryjen talteenottojärjestelmän tehokkuus mitataan ja testataan. Se on julkaistu vain englanniksi, koska laitteiden valmistusta ei ole Suomessa.


Uudet ja uudistettavat huoltoasemat on varustettava järjestelmillä, jotka ottavat talteen ajoneuvon tankkauksessa vapautuvat bensiinihöyryt (ns. vaihe II). Bensiinihöyryt huoltoasemien säiliöiden täytön yhteydessä on jo pitkään otettu talteen ja toimitettu öljyvarastoille takaisin bensiinivirtaan nesteytettäviksi (ns. vaihe I). Kun talteenotto ulotetaan myös ajoneuvon tankkaukseen, haihtuvien yhdisteiden (VOC) päästöt vähenevät entisestään. Tällä on suuri merkitys ilman laatuun.

Lisätiedot

Öljy- ja biopolttoaineala ry
Erityisasiantuntija Tina Sammi
Puh. 020 766 9930 (vaihde)
etunimi.sukunimi@oil.fi

Tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse?

Jos haluat jatkossa SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.