Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Betonivalmisosat - CE-merkintä

Vaatimukset CE-merkityille betonivalmisosille

Rakentamisessa käytettävien erilaisilta betonivalmisosilta vaadittavat ominaisuudet ja niiden testausmenetelmät kuvataan harmonisoiduissa tuotestandardeissa. Valmistajille standardit ovat oleellinen työkalu CE-merkinnän kiinnittämiseksi tuotteelle.

Harmonisoidut tuotestandardit sisältävät rakennustuoteasetukseen perustuvan yhdenmukaistetun osan, jonka pohjalta valmistaja voi laatia suoritustasoilmoituksen (DoP) sekä kiinnittää rakennustuotteeseen CE-merkinnän.

SFS-EN 12737:2005 + A1:2008 Betonivalmisosat. Maatalouden rakolattiaelementit
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 03.03.2008, kieli: suomi

Standardi SFS-eN 12737:2005 + A1:2008 määrittelee maatalouden rakolattioina käytettävien raudoitettujen ja esijännitettyjen betonirakolattiaelementtien vaatimukset ja esittää näiden tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnin. Standardi ei koske rakolattiaelementtejä, joihin kohdistuu muita kuin eläinten ja niiden hoitajien aiheuttamia kuormia.

SFS-EN 12794:2005 + A1:2007 + AC:2008 Betonivalmisosat. Perustuspaalut
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 15.10.2007, kieli: suomi

SFS-EN 12794:2005 + A1:2007 + AC:2008 määrittelee tehdasolosuhteissa valmistettavien, varastoitavien, kuljetettavien ja lopuksi työmaalla asennettavien betonisten perustuspaalujen vaatimukset, toiminnalliset peruskriteerit ja yksityiskohtien suunnittelusäännöt. Suunnittelussa tulee varmistaa, että tuotteet soveltuvat kyseiseen käyttökohteeseen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä suunnittelun koordinointiin rakennuskohteen muiden osien suunnittelun kanssa.

SFS-EN 14843:2007 Betonivalmisosat. Portaat
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 10.09.2007, kieli: suomi

Standardissa SFS-EN 14843:2007 määritellään raudoitettujen ja/tai esijännitettyjen betoniportaiden rakentamiseen käytettävien porraselementtien ja betonivalmisosien, esimerkiksi askellankkujen, materiaalit, valmistaminen, ominaisuudet, vaatimukset ja testausmenetelmät. Standardia sovelletaan rakenteellisiin portaisiin sisä- tai ulkotiloissa.

SFS-EN 14991:2007 Betonivalmisosat. Perustuselementit
60,40 € (alv 0%), 74,90 € (alv 24%)
Vahvistettu 10.09.2007, kieli: suomi

SFS-EN 14991 sisältää betoniperustuselementtien vaatimukset ja perustoimintakriteerit sekä määrittelee tarvittaessa vähimmäisarvot. Se koskee myös yhdistettyjä pilareita ja perustuselementtejä, anturaelementtejä ja holkkeja. Standardi sisältää terminologian, toimintakriteerit, toleranssit, kysymykseen tulevat fysikaaliset ominaisuudet sekä kuljetuksen ja asennuksen erityisasiat. Betoniperustuselementit valmistetaan rakennuksiin tarkoitetusta raudoitetusta normaalipainoisesta betonista, joka vastaa standardin SFS-EN 1992-1-1 vaatimuksia.

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Rakennustuotteiden CE-merkinnällä valmistaja voi osoittaa tuotteen ominaisuudet siten, että tuotteen voi laittaa markkinoille kaikissa Euroopan talousalueen maissa. Rakennustuotteiden CE-merkintään on käytettävä komission virallisessa lehdessä (OJ) ilmoitettua yhdenmukaistetun (harmonisoidun) tuotestandardin (hEN) voimassa olevaa versiota. Harmonisoitu tuotestandardi kertoo, mitä CE-merkinnässä ilmoitetut tekniset arvot tarkoittavat. Kansallisen soveltamisstandardin, jos sellainen on tuoteryhmälle laadittu, avulla voi päätellä, käykö CE-merkitty rakennustuote suunniteltuun käyttökohteeseen.

Lisätietoja rakennustuotteiden harmonisoiduista tuotestandardeista löydät osoitteessa www.hENhelpdesk.fi.

Lisätietoja standardisoinnista

Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Jaospäällikkö Tuomo Haara
puh. 09 12 991 (vaihde)
etunimi.sukunimi@rtt.fi