Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Brinellin ja Rockwellin kovuuskoestandardit uudistettu

Brinellin ja Rockwellin kovuuskoestandardit uudistettu

Metallien Brinellin ja Rockwellin kovuuskokeita koskevat standardit on uudistettu. Ennen kovuuskokeiden aloittamista kovuusmittarin toiminta on tarkastettava kalibroidulla vertailukovuuspalalla, joka aiemmin oli valinnaista. Lisäksi kovuusmittareiden varmentamista ja kalibrointia koskeviin vaatimuksiin on tehty useita tarkennuksia. Standardeja voi soveltaa sekä kiinteästi asennetuille että kannettaville kovuusmittareille.
SFS-EN ISO 6506-1 Metallien Brinellin kovuuskoe. Osa 1: Menetelmä
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 10.11.2014, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 6506-2 Metallien Brinellin kovuuskoe. Osa 2: Kovuusmittareiden varmentaminen ja kalibrointi
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 10.11.2014, kieli: suomi/englanti

Standardin SFS-EN ISO 6506 osassa 1 määritellään metallien Brinellin kovuuskoe.

Osassa 2 määritellään osan 1 mukaisessa Brinellin kovuuskokeessa käytettävien kovuusmittareiden suora ja epäsuora varmentaminen sekä milloin näitä varmentamis-menettelyitä on käytettävä. Osaa 2 sovelletaan sekä kiinteästi asennetuille että kannettaville kovuusmittareille.

Suorassa varmentamisessa tarkastetaan, ovatko kovuusmittarin toimintaan liittyvät parametrit vaatimusten mukaisia. Epäsuorassa varmentamisessa käytetään standardin ISO 6506-3 mukaisesti kalibroiduilla vertailukovuuspaloilla tehtyjä kovuusmittauksia kovuusmittarin toiminnan tarkastamiseksi. Jos mittaria käytetään myös muiden menetelmien mukaisiin kovuusmittauksiin, mittari on varmennettava erikseen jokaiselle menetelmälle.

SFS-EN ISO 6508-1 Metallien Rockwellin kovuuskoe. Osa 1: Menetelmä
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 27.04.2015, kieli: suomi/englanti

Standardin SFS-EN ISO 6508 osassa 1 määritellään metallien Rockwellin kovuus- ja pintakovuuskoe. Standardin osassa 2 määritellään standardin osan 1 mukaisessa Rockwellin kovuuskokeessa käytettävien kovuusmittareiden kaksi erillistä varmentamismenetelmää eli suora ja epäsuoramenetelmä sekä menetelmä Rockwellin paininkärkien varmentamiseksi.

Suoralla varmentamisella määritetään, ovatko kovuusmittarin toimintaan liittyvät keskeiset parametrit, kuten koevoima, syvyyden mittaus ja mittausajat vaatimusten mukaisia. Epäsuorassa varmentamisessa käytetään kalibroituja vertailukovuuspaloja määrittämään kovuusmittarin kykyä mitata tunnettua kovuutta olevaa materiaalia. Käyttäjän tekemässä kovuusmittarin määräaikaistarkastuksessa voidaan käyttää pelkästään epäsuoraa menetelmää. Jos mittaria käytetään myös muiden menetelmien mukaisiin kovuusmittauksiin, mittari on varmennettava erikseen jokaiselle menetelmälle.

Lisätietoja

METSTA ry
DI Mika Vartiainen
Puh. 09 19231 (vaihde)
Sähköposti: etunimi.sukunimi@metsta.fi

Tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse?

Jos haluat jatkossakin SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käy tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.