Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / CE-merkityt geotekstiili: vaatimukset

CE-merkityt geotekstiilit: vaatimukset uudistettu

Geotekstiileiltä vaadittavat ominaisuudet ja niiden testausmenetelmät kuvataan standardeissa, jotka on päivitetty. Standardit sisältävät rakennustuoteasetukseen perustuvan yhdenmukaistetun osan, jonka pohjalta valmistaja voi laatia suoritustasoilmoituksen (DoP) sekä kiinnittää rakennustuotteeseen CE-merkinnän.

Standardien avulla valmistajat voivat kuvata geotekstiilien ja vastaavien tuotteiden ominaisuuksia, jotka liittyvät tuotteiden aiottuun käyttötarkoitukseen ja mahdollisesti määriteltyyn testausmenetelmään. Standardit sisältävät myös suoritustason pysyvyyden arvioinnin ja varmentamisen (AVCP) ja tehtaan sisäiset laadunvalvontamenettelyt.

Standardeja voivat käyttää myös suunnittelijat, loppukäyttäjät ja muut sidosryhmät määritellessään, mitkä tuotteen tehtävät ja käyttöolosuhteet ovat merkityksellisiä. Lisäksi niitä voidaan käyttää suunnitteluarvojen johtamiseen käyttämällä eurokoodissa SFS-EN 1997-1 esitettyjä kertoimia kuten varmuuslukuja.

Lisätietoja standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Asiantuntija Kati Heiskanen
puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Rakennustuotteiden CE-merkinnällä valmistaja ilmoittaa tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella eurooppalaisella tavalla. Rakennustuotteen CE-merkinnällä voidaan osoittaa tuotteen ominaisuudet siten, että tuotteen voi laittaa markkinoille kaikissa Euroopan talousalueen maissa.

CE-merkinnän käytön edellytyksenä on, että kyseiselle tuotteelle on julkaistu harmonisoitu tuotestandardi. Harmonisoitu tuotestandardi kertoo, mitä CE-merkinnässä ilmoitetut tekniset arvot ja luokat tarkoittavat. Kansallisen soveltamisstandardin, jos sellainen on tuoteryhmälle laadittu, avulla voi päätellä, käykö CE-merkitty rakennustuote suunniteltuun käyttökohteeseen.

Rakennustuotteiden CE-merkintään on käytettävä komission virallisessa lehdessä (OJ) ilmoitettua yhdenmukaistetun (harmonisoidun) tuotestandardin (hEN) voimassa olevaa versiota.

Lisätietoja rakennustuotteiden harmonisoiduista tuotestandardeista löydät hEN helpdesk -palvelusta.