Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Energiakatselmointi

Energiakatselmointien standardilla lisää energiatehokkuutta

Uusi eurooppalainen standardisarja SFS-EN 16247 määrittää laadukkaan energiakatselmuksen ominaisuudet. Se auttaa yrityksiä täyttämään energiatehokkuuslain (1429/2014) vaatimukset ja tarjoaa selkeän viitekehyksen katselmointien suorittamiseen. Energiakatselmus on tärkeä askel organisaatiolle, joka haluaa parantaa energiatehokkuutta, vähentää energiankulutusta ja saavuttaa näihin liittyvät ympäristöhyödyt.

Standardisarjan SFS-EN 16247 ensimmäinen osa käsittelee katselmointien yleisvaatimuksia, yhteistä terminologiaa ja energiakatselmointien julkaisuja. Se määrittää vaatimukset, yhteisen menetelmän ja raportoinnin periaatteet energiakatselmuksille. Sitä sovelletaan kaikentyyppisille laitoksille ja organisaatioille, kaikille energiamuodoille ja energiankäyttökohteille, mutta ei yksittäisiin pientaloihin. Tämä standardi kattaa yleiset vaatimukset kaikille energiakatselmuksille. Standardin käyttö tuo selkeyttä ja avoimuutta energiakatselmuspalveluiden markkinoille.

Standardisarjasta on hyötyä kaupan, teollisuuden, asuin- ja julkisen sektorin organisaatioille.

Erityiset energiakatselmusvaatimukset rakennuksille, teollisille prosesseille ja kuljetuksille täydentävät näitä yleisiä vaatimuksia standardin erillisissä osissa: Osa 2 esittää rakennusten erityisvaatimuksia, osa 3 prosessien vaatimuksia ja
osa 4 kuljetusten vaatimuksia. Standardin osa 5 käsittelee energiakatselmoijien pätevyyttä ja tukee kansallisten energiakatselmointien pätevyysohjelmien kehittämistä.

SFS-EN 16247-1 Energiakatselmukset. Osa 1: Yleiset vaatimukset
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 03.09.2012, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 16247-2 Energiakatselmukset. Osa 2: Rakennukset
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 11.08.2014, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 16247-3 Energiakatselmukset. Osa 3: Prosessit
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 11.08.2014, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 16247-4 Energiakatselmukset. Osa 4: Kuljetukset
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 11.08.2014, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 16247-5 Energiakatselmukset. Osa 5: Energiakatselmoijien pätevyys
56,20 € (alv 0%), 69,69 € (alv 24%)
Vahvistettu 18.05.2015, kieli: suomi/englanti

Lisätietoja

METSTA ry
Tuire Tommila
Puh. 09 19231
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)metsta.