Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Energiatehokkuuden standardit

Rakennusten energiatehokkuusstandardien uusi sukupolvi

Energiatehokkuusstandardit tarjoavat ratkaisuja, joilla voidaan vaikuttaa uudis- ja korjausrakentamiseen sekä vähentää energiankulutusta asumismukavuutta unohtamatta. Vuoden 2017 aikana julkaistaan noin 49 uusittua standardia, jotka käsittelevät rakennusten energiatehokkuutta, ilmastointia, lämmitystä, automaatiota, eristeitä sekä valaistusta.

Laskentastandardeja parhaiten ratkaisujen löytämiseksi

Energiatehokkuusstandardit eli EPBD-standardit (Energy Performance of Buildings Directive) ovat laskentastandardeja energiatehokkuudeltaan parhaiden ja soveltuvimpien rakennus- ja taloteknisten ratkaisujen löytämiseksi. Niitä käyttämällä voidaan saavuttaa rakennuksilta edellytetyt energiatehokkuusvaatimukset. Standardien avulla voidaan esimerkiksi arvioida rakentamismääräysten täyttymistä, vaikuttaa kiinteistökaupan läpinäkyvyyteen energiatodistusten muodossa, seurata ja hallinnoida rakennusten ja taloteknisten järjestelmien energiatehokkuutta sekä arvioida korjaus- ja uudisrakentamisen eri vaihtoehtojen energiatehokkuutta ja käyttökustannuksia.

Standardien sisältö ja rakenne uudistettu

Energiatehokkuusstandardit on uusittu sekä sisällöltään että rakenteeltaan. Uusissa standardeissa on vain velvoittavat määritykset. Niitä selittävät ja taustoittavat osiot julkaistaan erillisinä teknisinä raportteina.

Standardien uusimisen myötä niiden käyttö on entistä selkeämpää. Teknisen päivityksen ohella tehtiin rakenteellinen uudistus. Uusittuihin standardeihin kirjataan vain velvoittavia osioita, ja suositukset julkaistaan erillisinä raportteina.

Myös standardien numerointia muutettiin merkittävästi. Nyt kunkin aihepiirin standardit on koottu yhden numeron alle eri osiksi.

Vuoden 2018 aikana noin kymmenestä uusitusta standardista julkaistaan suomenkielinen käännös.

Standardien liitteinä on joukko tyhjiä taulukoita (liitteet A). Ne täydennetään kansallisilla parametreilla, joiden määrittelemisestä Suomessa vastaa ympäristöministeriö yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Opastavissa liitteissä B annetut lukuarvot ovat eurooppalaisia esimerkkiarvoja parametreista.

Voit lukea lisää energiatehokkuusstandardeista SFS:n kotisivuilta löytyvästä esitteestä.

Energiatehokkuusstandardit SFS Kaupassa yhtenä kokonaisuutena

Uudet energiatehokkuusstandardit on koottu SFS:n verkkokauppassa yhteen ryhmään, jossa standardit on ryhmitelty aihealueittain. Näin käyttäjät löytää helposti itselleen tärkeät standardit.

Standardit aina ajan tasalla SFS Online -palvelussa

Energiatehokkuusstandardit voi tilata käyttöön SFS Online -palvelun kautta. Näin käytössänne ovat aina ajan tasalla oleva standardikokoelma. Myös standardien suomennokset ovat käytössä palvelussa heti, kun ne julkaistaan.

Jos kiinnostuit online-palvelusta, ota yhteyttä SFS:n asiakaspalveluun sales@sfs.fi tai puh. 09 1499 3353. Kerromme mielellämme lisää.

Lisätietoa energiatehokkuusstandardeista

METSTA
Asiantuntija Kimmo Konkarikoski
puh. 040 579 4393
etunimi.sukunimi@metsta.fi

Rakennustuoteteollisuu RTT
Erityisasiantuntija Ari Ilomäki
puh. 050 597 8379
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi