Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Ensiluokkainen asiakaskokemus

Ensiluokkainen asiakaskokemus: apua standardista

Organisaation menestyksen kannalta on tärkeää ilahduttaa asiakkaita tarjoamalla ensiluokkaisia kokemuksia. Mistä tekijöistä odotukset ylittävä asiakaskokemus rakentuu? Uusi julkaisu kertoo palvelun erinomaisuuden periaatteet sekä kuvaa mallin ja siihen liittyvät osatekijät. Se antaa selkeän viitekehyksen, miten voitte alkaa rakentaa ja parantaa asiakaskokemusta.

Julkaisussa esitetään ensiluokkaisen asiakaskokemuksen luomiseen tarvittavat periaatteet, malli ja mallin osatekijät: suunnittelu, visio, toiminta-ajatus ja strategia, johtajuus, henkilöstö, kulttuuri, asiakkaan tarpeiden, odotusten ja toiveiden ymmärtäminen, innovaatiojohtaminen, prosessien ja organisaatiorakenteen hallinta sekä tulosten seuranta.

Tämä julkaisu on hyvä peruslukemisto, jos olette asiakaskokemuksen kehittämisen alkutaipaleella. Jos olette jo kiinnittäneet huomiota asiakaskokemuksen rakentamiseen, julkaisu tarjoaa kokonaisvaltaisen katsauksen ja tarkistuslistan, ovatko kaikki asiakaskokemuksen osatekijät jo mukana toiminnassanne.

Palvelun erinomaisuuden toteuttamisen perustana ovat ydinarvolupaus ja asiakasvalitusten hallinta, jotka kuvataan standardeissa SFS-EN ISO 9001 ja ISO 10002:2014. Näiden päälle rakennetaan yksilöllinen ja yllätyksellinen palvelu. Yllätyksellinen palvelu on räätälöityä ja tuottaa iloa. Tunnekokemus on asiakaskokemuksen ytimessä.

Kiinnostuitko?

Julkaisu esiteltiin SFS:n iltapäiväkahvilla 14.11.2017. Voit tutustua tilaisuuden esitysmateriaaleihin SFS:n kotisivuilta.

Lisätietoa standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Asiantuntija Risto Pulkkanen
puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi