Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Geometrinen tuotemäärittely - uudistettuja standardeja

Uudistettuja standardeja geometriseen tuotemäärittelyyn

Toleranssit ovat koneensuunnittelun olennaista perusasiaa. Koneenpiirustuksia laativien ja niitä lukevien on syytä tuntea GPS-merkinnät kalliiden virheiden ja väärinkäsitysten välttämiseksi sekä korkealaatuisen tuotannon varmistamiseksi. Nyt on suomennettu useita mittaajia koskevia olennaisia GPS-standardeja. Tärkein näistä on mittausepävarmuutta koskeva SFS-EN ISO 14253-1.

Toleranssi- ja pinnankarheusmerkinnät on standardisoitu kattavasti. ISOn toleranssijärjestelmää kutsutaan ISO GPS -järjestelmäksi (Geometric Product Specification, geometrinen tuotemäärittely). Sitä sovelletaan maailmanlaajuisesti.

Standardissa SFS-EN ISO 14253-1:2013 kuvataan säännöt työkappaleen ominaisuudelle annetun toleranssin tai mittauslaitteen suurimpien sallittujen virherajojen vaatimustenmukaisuuden tai vaatimustenvastaisuuden määrittämiseen, kun mittausepävarmuus otetaan huomioon. Standardissa esitetään myös säännöt niiden tapausten käsittelemiseksi, kun päätöstä vaatimustenmukaisuudesta tai-vastaisuudesta määrittelyn suhteen ei voida yksiselitteisesti tehdä.

Standardi SFS-EN ISO 15530-3:2011 erittelee koordinaattimittauskoneella (KMK) tehtyjen mittausten mittausepävarmuuden arvioinnin, kun käytetään kalibroituja työkappaleita tai mittanormaaleja. Se tarjoaa kokeellisen menetelmän, jolla voidaan yksinkertaistaa KMK-mittausten mittausepävarmuuden määritystä.

SFS-EN ISO 14405-1:2016 Geometrinen tuotemäärittely (GPS). Mittatolerointi. Osa 1: Pituusmitat
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 09.09.2016, kieli: suomi/englanti

SFS-EN ISO 14405-1:2016 standardissa annetaan työkaluja erityyppisten mittaominaisuuksien ilmaisemiseen. Siinä esitellään pituusmitan oletusspesifikaatio-operaattori ja määritellään pituusmittojen erikoisspesifikaatio-operaattoreita, joita käytetään mitallisille elementeille, jotka ovat tyypiltään esimerkiksi "lieriö" ja "pallo" tai "kaksi yhdensuuntaista vastakkaista suoraa". Standardissa määritellään myös pituusmittojen spesifikaation muuttajat sekä piirustusmerkinnät.

SFS-EN ISO 3040:2016 Geometrinen tuotemäärittely (GPS). Mitoittaminen ja tolerointi. Kartiot
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 13.05.2016, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-En ISO 3040:2016 määritellään kartioille soveltuva piirustusmerkintä, jolla määritellään kartion mitoitus tai tolerointi.

Varmista 3D CAD-suunnittelun oikeat GPS-merkintätavat

SFS-ISO 16792 Tekninen tuotedokumentointi. Digitaalista tuotemäärittelytietoa koskevat käytännöt
136,60 € (alv 0%), 169,38 € (alv 24%)
Vahvistettu 15.01.2016, kieli: suomi/englanti

Standardi SFS-ISO 16792 määrittelee vaatimukset, jotka koskevat digitaalisen tuotemäärittelytiedon (data-aineisto) laadintaa, muutostasoja ja esittämistä. Standardin käyttäminen yhdessä tietokoneavusteisen suunnittelujärjestelmän (CAD) kanssa edesauttaa mallinnus- ja merkintäkäytäntöjen kehittymistä CAD-suunnittelussa sekä suunnittelumenetelmissä. Lisäksi se on käyttökelpoinen ohje IT-suunnittelijoille.


Lisätietoja standardisoinnista

METSTA ry
Asiantuntija Jukka-Pekka Rapinoja
Puh. 09 19231 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi