Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Hammaspyörissä sovelletaan ISO-standardeja

Hammaspyörästandardeissa siirrytään käyttämään ISO-standardeja

Suomessa on aikaisemmin sovellettu hammaspyöriin kansallisia SFS-standardeja. Niiden sijaan on suositeltavaa käyttää ISOn laatimia hammaspyörästandardeja.

Hammaspyöriä koskevat ISOn laatimat perusstandardit on vahvistettu SFS-ISO-standardeiksi. Tärkeimmät niistä on nyt myös suomennettu.

SFS-ISO 1122-1 Hammaspyörätermien sanasto. Osa 1: Geometriaan liittyvät määritelmät
111,30 € (alv 0%), 138,01 € (alv 24%)
Vahvistettu 26.03.2012, kieli: suomi/englanti

Sanasto SFS-ISO 1122-1 käsittelee hammaspyörien geometrisia määritelmiä käytännön näkökulmasta. Termit ja niiden määritelmät esitetään suomeksi ja englanniksi.

Sanastossa annetaan jokaiselle hammaspyöriin liittyvälle geometriselle termille standardisoitu määritelmä, jota voidaan soveltaa kansainvälisesti. Näiden termien ja määritelmien käyttäminen helpottaa hammaspyörien kanssa tekemisissä olevien ihmisten molemminpuolista ymmärtämystä.

Tätä standardia voi käyttää kuin sanakirjaa. Standardissa annetaan jokaisen termin osalta mahdollisimman täydellinen geometrinen määritelmä, mikä on välttämätöntä tulkintaepävarmuuksien poistamisessa, erityisesti kahta eri kieltä käyttävän maan kaupankäynnissä.

SFS-ISO 701 Kansainvälinen hammaspyörien merkintäjärjestelmä. Geometrisia tietoja koskevat tunnukset
41,00 € (alv 0%), 50,84 € (alv 24%)
Vahvistettu 26.03.2012, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-ISO 701 määritellään hammaspyörätietojen merkinnöissä käytettävät geometriaa koskevat tunnukset. Se sisältää

  • pääasialliset tunnukset, jotka koostuvat yksittäisestä peruskirjaimesta
  • alaindeksit, joita käytetään tarvittaessa määrittämään päätunnuksia
  • esimerkkejä tunnuksien muodostamisesta.

Tunnukset on määritelty suhteessa standardiin SFS-ISO 1122-1.

SFS-ISO 53 Lieriöhammaspyörät yleiseen ja raskaaseen käyttöön. Perusprofiili
48,90 € (alv 0%), 60,64 € (alv 24%)
Vahvistettu 03.09.2012, kieli: suomi/englanti
SFS-ISO 54 Lieriöhammaspyörät yleiseen ja raskaaseen käyttöön. Moduulit
32,60 € (alv 0%), 40,42 € (alv 24%)
Vahvistettu 03.09.2012, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-ISO 53 määritellään yleiseen tai raskaaseen käyttöön tarkoitettujen ulkopuolisten tai sisäpuolisten evolventtisten lieriöhammaspyörien perusprofiiIin ominaisuudet. Profiilissa ei oteta huomioon mahdollista sisähampaan korkeuden lyhennystä. Tämä korkeus on laskettava jokaista tapausta varten. Standardissa määriteltävä perusprofiiIi muodostaa geometrisen mallin evolventtihammaspyörien järjestelmälle niiden hampaiden koon määrittämiseksi. PerusprofiiIi ei määrittele leikkuuterää, mutta leikkuuterä voidaan määritellä tämän perusprofiiIin avulla vaatimustenmukaisen profiilin valmistamiseksi.

SFS-ISO 53 sovelletaan standardissa SFS-ISO 54 määriteltyihin moduuleihin. SFS-ISO 54 määrittelee yleiseen ja raskaaseen käyttöön tarkoitettujen suora-vinohampaisten lieriöhammaspyörien normaalimoduulit. Sitä ei voi soveltaa ajoneuvoteollisuudessa käytettäviin hammaspyöriin.

Lisätietoja

METSTA ry
Jukka-Pekka Rapinoja
Puh. 09 19231 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi

Tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse?

Jos haluat SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.