Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Henkilönostimet ja riipputelineet: vaatimukset

Turvallisten henkilönostimien ja riipputelineiden suunnitteluun apua uudistetuista standardeista

Standardit määrittelevät vaatimukset turvallisille henkilönostimille ja riipputelinejärjestelmille. Ne ovat oleellisia työkaluja sekä suunnittelijoille että valmistajille ja toimittajille. Kannattaa tutustua uudistettuihin standardeihin.

Standardissa SFS-EN 280 + A1:2015 määritellään turvallisuusvaatimukset ja -toimenpiteet siirrettäville henkilönostimille, joiden tarkoituksena on siirtää henkilöitä työskentelykohteisiin nostimen työtasolta tehtävää työtä varten.

Standardia sovelletaan rakennesuunnittelulaskelmiin sekä vakavuuden määrittelyyn, rakenteisiin, turvallisuustarkastuksiin ja ensimmäistä käyttöönottoa edeltäviin kokeisiin. Standardi määrittelee henkilönostimen käyttämisestä aiheutuvat vaaratekijät ja siinä kuvataan menetelmiä vaaratekijöiden poistamiseksi tai vähentämiseksi.

Standardissa SFS-EN 1808:2015 märitellään riipputelinejärjestelmien vaatimukset, testausmenetelmät, merkinnät ja tiedot, jotka valmistajan tai toimittajan on toimitettava.

Standardia sovelletaan sekä pysyvästi että tilapäisesti asennetuille laitteille, jotka voivat olla kone- tai käsikäyttöisiä. Standardissa esitettyihin vaatimuksiin sisältyvät kiskot, radat tai muut kannatinjärjestelmät, joista riipputelinejärjestelmien toiminta ja turvallisuus ovat riippuvaisia sekä kaikki siihen liittyvien rakennuksen rakenteeseen kohdistuvien kuormien ja kiinnitysten huomioon ottaminen.

Koneturvallisuuden C-tyypin standardeja

Standardit SFS-EN 280 + A1:2015 ja SFS-EN 1808:2015 ovat koneturvallisuusdirektiivin mukaisia C-tyypin standardeja.

Konedirektiiviin liittyvät turvallisuusstandardit jaotellaan A-, B- ja C-tyypin standardeihin.

A-tyypin standardit määrittelevät koneturvallisuuden perusfilosofian eli perusterminologian, riskin arvioinnin ja turvallisuussuunnittelun periaatteet. Esimerkiksi SFS-EN ISO 12100 määrittelee peruskäsitteet, periaatteet ja menetelmät turvallisuuden aikaansaamiseksi koneita suunniteltaessa.

B-tyypin standardit käsittelevät suunnittelijoiden tarvitsemaa horisontaalista perustietoa kuten melun ja tärinän hallinta ja mittaaminen, ergonomia, turvalaitteet, suojukset, kulkutiet ja turvaetäisyydet.

C-tyypin standardit sisältävät yksityiskohtaisia yksittäisten koneiden tai koneryhmien turvallisuusvaatimuksia.

Lisätietoa koneturvallisuuden standardeista voit lukea SFS:n kotisivuilta.

Lisätiedot standardisoinnista

METSTA ry
Asiantuntija Johannes Lehtonen
puh. 09 19 231 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi