Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Hissien modernisointi SFS 5999

Hissien modernisoinnilla turvallisuutta

Ohjeet vanhojen hissien ominaisuuksien ja rakenteiden muuttamiseksi kuvataan uudessa standardissa SFS 5999.

Hissit rakennetaan aina rakennushetken lainsäädännön mukaisiksi. Vanhojen hissien alkuperäinen rakenne ei tästä syystä välttämättä vastaa tämänhetkisiä turvallisuusvaatimuksia. Kun hissi modernisoidaan, saadaan myös sen turvallisuutta parannettua. Ohjeet hissien ominaisuuksien ja rakenteiden muuttamiseksi kuvataan uudessa standardissa SFS 5999.

SFS 5999 Hissin modernisointi
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 19.02.2016, kieli: suomi

Standardi sisältää ohjeita hissin modernisoimiseksi eli hissin ominaisuuksien ja rakenteiden muuttamiseksi. Ohjeet auttavat hissin modernisoinnin suunnittelua ja laajuuden arviointia sekä toteuttamista. Standardin ohjeiden avulla myös modernisoinnin tarjoaminen yhdenmukaisin perustein helpottuu.

Turvallisuuden parantamisen lisäksi hissin modernisointi kannattaa muutenkin:

  • esteettömyys, matkustusmukavuus, esteettisyys ja käyttövarmuus paranevat
  • kunnossapito- ja huoltokustannukset sekä energiakulutus alenevat
  • hissin aiheuttaman melu vähenee
  • vanhentunut tekniikka ja teknologia päivitetään
  • liikennetiheyden käsittelykyky tehostuu.

Suunnittelijoille, urakoitsijoille, omistajille, tarkastajille

Hissin muutostyösuunnitelman on laadittava henkilön, jolla on siihen riittävät tiedot ja taidot. Sen vuoksi uusi standardi on hyödyllinen suunnittelijoille, hissiurakoitsijoille, huoltoliikkeille ja konsulteille. Jotta lopputulos täyttää hissien haltijoiden ja omistajien vaatimukset, heidän kannattaa tutustua standardin ohjeisiin. Modernisoitu hissi tarkastetaan ennen käyttöönottoa. Tarkastuksen tekee tarkastuslaitos. Sen vuoksi standardin tulisi olla myös jokaisen tarkastajan työkalupakissa.

Huomioi myös muut vaatimukset

Hissin modernisoinnissa on syytä huomioida Euroopan komission suosituksessa 95/216/EY esitetyt toimenpiteet olemassa olevien hissien turvallisuuden parantamiseksi. Modernisointia suunniteltaessa on hyvä käyttää apuna standardia SFS-EN 81-80. Standardissa luetellaan kohdat, joiden osalta olemassa oleva hissi mahdollisesti poikkeaa nykyisten vaatimusten mukaisesta uudesta hissistä.

Jokaisesta muutostyöprojektista on tehtävä riskinarviointi, jolla kartoitetaan muutostyöstä aiheutuvat uudet mahdolliset riskit sekä muutostyön tuloksena poistettavat riskit hissilaitteesta. Riskinarviointi voidaan tehdä esim. standardin SFS-EN ISO 14798 mukaisesti.

Muita hissistandardeja

Kannattaa hankkia myös äskettäin suomeksi julkaistut uusien hissien turvallisuutta koskevat standardit:

Lisätietoja

METSTA ry
Jukka-Pekka Rapinoja
puh. 09 19231 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi

Tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse?

Jos haluat SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.