Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Hitsauksen menetelmäkoe - standardi uusittu

Hitsauksen menetelmäkoestandardista uusi painos

Hitsauksen menetelmäkoestandardi on uudistettu. Suurimmat muutokset koskevat uusia vaatimustasoja, suojakaasujen pätevyysalueita ja aaltomuoto-ohjattua hitsausta. Standardissa määritetään, miten alustava hitsausohje voidaan hyväksyä menetelmäkokeella. Näin varmistutaan, että liitokset vastaavat tarkoitetun käyttökohteen vaatimia mekaanisia ominaisuuksia.

Standardissa SFS-EN ISO 15614-1:2017 määritellään menetelmäkokeen suoritusolosuhteet ja pätevyysalue kaikille käytännön hitsaustöille. Se pätee tuotanto-, korjaus- ja täyttöhitsaukseen.

Uudistetussa standardissa on kaksi vaatimustasoa, joista taso 1 noudattaa ASMEn vaatimuksia ja taso 2 vastaa standardin aiemman painoksen vaatimuksia. Tason 1 vaatimukset ovat lievempiä, esimerkiksi koekappaleiden testaus vaatii vain muutamia rikkovia aineenkoetuksia.

Standardin edellisen painoksen mukaan tehdyt hitsausohjeet ovat yhä voimassa. Uudet hitsausohjeet tehdään kuitenkin uuden painoksen mukaan.

Muita päivitettyjä hitsausstandardeja

Standardissa SFS-EN ISO 9013:2017 esitetään termisesti leikattujen pintojen luokittelun geometriset tuotemäärittelyt ja laatutoleranssit poltto-, plasma- ja laserleikkaukseen sopiville materiaaleille. Standardin mukaisia geometrisiä tuotemäärittelyjä käytetään, kun niihin viitataan esimerkiksi toimitusehdoissa.

SFS-EN ISO 15614-7:2016 kuvaa, miten päällehitsauksen alustava hitsausohje voidaan hyväksyä menetelmäkokeella. Siinä määritellään menetelmäkokeen suoritusolosuhteet ja pätevyysalue.

CEN ISO/TR 15608:2017:fi Hitsaus. Metallisten materiaalien ryhmittely
56,20 € (alv 0%), 69,69 € (alv 24%)
Vahvistettu 24.02.2017, kieli: suomi/englanti
Julkaisussa esitetään yhtenäinen materiaalien ryhmittely hitsausta varten. Sitä voidaan myös soveltaa esimerkiksi lämpökäsittelyyn, muovaukseen ja rikkomattomaan aineenkoetukseen. Julkaisu kattaa perusaineryhmät teräksille, alumiinille, kuparille, nikkelille, titaanille ja zirkoniumille sekä valuraudoille.

Standardissa SFS-EN ISO 9692-3:2016 esitetään railomuodot, jotka soveltuvat alumiinin ja alumiiniseosten MIG-hitsaukseen, TIG-hitsaukseen ja lisäaineettomaan TIG-hitsaukseen. Standardi soveltuu läpihitsatuille hitseille.


Lisätietoja standardisoinnista

METSTA ry
Asiantuntija Ville Saloranta
Puh. 09 19231 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi