Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS Kauppa / Ajankohtaista / Hitsauksen tärkeimmät standardit

Hitsauksen oleelliset standardit

Hitsaukseen liittyy yli 300 standardia ja muuta julkaisua. Tässä uutisessa luetellaan olennaiset standardit, jotka koskevat horisontaalisesti laajoja osia hitsauksesta.

Yleiset hitsauksen standardit

SFS-EN ISO 3834 Metallisen sulahitsauksen laatuvaatimukset

Tämä standardisarja koskee metallien sulahitsauksen laatuvaatimuksia. Se tarjoaa valmistavalle teollisuudelle hyvä perusteet hitsauksen laatuvaatimusten määrittelyyn esimerkiksi standardin SFS-EN ISO 9001 sisälle. Huomaathan, että SFS-EN ISO 3834 ei ole laadunhallintajärjestelmä. Sarjaan kuuluu viisi osaa.

SFS-EN 1011 Hitsaus. Metallisten materiaalien hitsaussuositukset

Tämä standardisarja antaa yleiset suositukset metallisten materiaalien sulahitsaukseen. Sarjassa on kahdeksan osaa. Ne koskevat eri materiaaleja ja hitsausmenetelmiä.

SFS-EN ISO 9606 Hitsaajan pätevyyskoe

Tämän standardisarjan viisi osaa kuvaavat hitsaajan pätevyyskokeen vaatimukset eri materiaaleille.

Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille

SFS-EN ISO 15607 Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Yleisohjeet

CEN ISO/TR 15608:fi Hitsaus.Ohjeet metallisten materiaalien ryhmittelylle

SFS-EN ISO 15609 Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Hitsausohjeet.
Tässä standardisarjassa on kuusi osaa.

SFS-EN ISO 15610 Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Hyväksyntä testatuilla hitsausaineilla

SFS-EN ISO 15611 Hitsausohjeet ja niiden hyväksyminen metalleille. Hyväksyntä aikaisemmalla kokemuksella

SFS-EN ISO 15612 Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Standardihitsausohjeet

SFS-EN ISO 15613 Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Hyväksyntä esituotannollisella hitsauskokeella

SFS-EN ISO 15614 Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Hyväksyntä menetelmäkokeella.
Standardisarjassa on 13 osaa.

Lisätietoja

METSTA ry
Ville Saloranta
Puh. 09 19 231
Sähköposti etunimi.sukunimi@metsta.fi


Tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse?

Jos haluat SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.