Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Hitsausstandardeja uudistettu

Hitsausstandardeja päivitetty

Useita hitsaukseen liittyviä standardeja on uudistettu ja julkaistu suomeksi. Ne koskevat hitsausaineiden tuoteominaisuuksia, testausta ja teknisiä sopimusehtoja sekä vaatimuksia tapitushitsaukselle ja lämpötilojen mittaukselle.
SFS-EN 13479:2017 Hitsausaineet. Yleinen tuotestandardi metallien sulahitsauksen lisäaineille ja jauheille
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 04.08.2017, kieli: suomi/englanti

Standardi SFS-EN 13479 esittää rakentamisessa käytettävien metallirakenteiden tai betoni-metalli-liittorakenteiden sulahitsauksessa käytettävien hitsauslisäaineiden ja hitsausjauheiden tuoteominaisuudet sekä niihin liittyvät testaus- tai arviointimenetelmät. Standardi on myös rakennustuoteasetuksen yhdenmukaistettu tuotestandardi.

Standardi SFS-EN ISO 544 määrittää sulahitsauksessa käytettävien hitsauslisäaineiden ja jauheiden tekniset toimitusehdot.

SFS-EN ISO 14555:2017 Hitsaus. Metallisten materiaalien kaaritapitushitsaus
111,30 € (alv 0%), 138,01 € (alv 24%)
Vahvistettu 22.06.2017, kieli: suomi/englanti

SFS-EN ISO 14555 määrittelee vaatimukset tapitushitsaukselle. Ne liittyvät erityisesti hitsaustietämykseen, hitsauksen laatuvaatimuksiin, hitsausohjeisiin, hitsausohjeiden hyväksyttämiseen, hitsausoperaattorin pätevöittämiseen sekä tuotantohitsien testaukseen. Standardi kattaa staattisesti ja väsyttävästi kuormitettujen metallisten rakenteiden tapitushitsauksen.

Valmistaja voi käyttää tätä asiakirjaa osoittaakseen kykynsä tuottaa määritetyn laatutason hitsattu rakenne. Lisäksi tätä standardia käytetään viitteenä sopimuksia tehtäessä.

Standardi SFS-EN ISO 13916 esittää esikuumennuslämpötilan, välipalkolämpötilan ja ylläpitolämpötilan mittausta koskevat vaatimukset sulahitsausta varten. Standardia voidaan soveltaa myös muihin hitsausprosesseihin. Se ei koske jälkilämpökäsittelylämpötilojen mittausta.

Myös muut hitsaukseen liittyvät standardit ja SFS-käsikirjat löydät SFS:n verkkokaupasta.

Lisätietoja standardisoinnista

METSTA ry
Asiantuntija, DI Ville Saloranta
puh. 09 19 231 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi