Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Hitsien NDT-standardeja uusittu

Hitsien NDT-standardeja uusittu

Nyt on julkaistu päivitetyt NDT-standardit, jotka liittyvät hitsausliitosten ultraäänitarkastuksiin sekä radiografisen kuvauksen hyväksymisrajoihin.

Hitsauksen yhteydessä tehtävät rikkomattoman aineenkoetuksen tarkastukset (Non-Destructive Testing, NDT) ovat välttämättömiä hitsauksen laadunhallinnan kannalta. Rikkomattoman aineenkoetuksen eri menetelmillä varmistetaan metallirakenteiden ja komponenttien kestävyyttä, luotettavuutta ja turvallisuutta.

Standardissa SFS-EN ISO 23279 määritellään, miten sisäiset hitsausvirheet luokitellaan tasomaisiksi tai volumetrisiksi. Sitä voidaan soveltaa myös kuvun poistamisen jälkeen pintaan aukeaviin virheisiin.

SFS-EN ISO 11666:2018 Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Hitsien ultraäänitarkastus. Hyväksymisrajat
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 02.03.2018, kieli: suomi/englanti

Standardi SFS-EN ISO 11666 määrittelee hyväksymisrajat ultraäänitarkastukseen, kun tarkastetaan läpihitsattuja liitoksia ferriittisissä teräksissä aineenpaksuudella 8...100 mm. Hyväksymisrajat ovat sovellettavissa tarkastuksiin, jotka tehdään standardin SFS-EN ISO 17640:2017 mukaisesti.

Standardi SFS-EN ISO 22825 määrittelee noudatettavan käytännön, kun laaditaan ohjeita hitsien tarkastamiseen ruostumattomissa teräksissä, nikkelipohjaisissa seoksissa, duplex-teräksissä, eripariliitoksissa sekä austeniittisissä hitseissä. Standardia voidaan soveltaa sekä käsin tarkastukseen että mekanisoituun tarkastukseen.

Standardissa SFS-EN ISO 10675-2 määritellään hyväksymisrajat alumiinin ja sen seosten päittäishitsien hitsausvirheille, kun hitsejä tarkastetaan radiografisella kuvauksella. Edellytyksenä on, että radiografinen kuvaus on suoritettu standardisarjan SFS-EN ISO 17636 osien 1 tai 2 mukaisesti.

NDT-menetelmät ja standardit kehittyvät jatkuvasti

Rikkomattoman aineenkoetuksen menetelmissä ja laitteistoissa tapahtuu jatkuvaa kehitystä, jonka seurauksena tarkastuksia voidaan suorittaa nopeammin, tarkemmin ja/tai halvemmalla kuin aiemmin. Kehitystyö aiheuttaa muutostarpeita myös rikkomatonta aineenkoetusta käsitteleviin standardeihin, jotta uusien menetelmien mahdollisuudet saadaan laajasti ammattilaisten käyttöön ja niiden soveltaminen tarkastustoiminnassa on mahdollista.

Kaikki NDT-standardit löydät SFS:n verkkokaupasta.

Lisätietoja standardisoinnista

METSTA ry
Asiantuntija Mika Vartiainen
puh. 09 19 231 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi