Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Järjestelmälliseen innovaatiojohtamiseen tukea standardeista

Järjestelmälliseen innovaatiojohtamiseen tukea standardeista

Innovaatiot ovat organisaatioiden menestyksen avaintekijöitä. Uudet julkaisut antavat apua järjestelmällisen innovaatiojohtamiseen.

CEN/TS 16555 -sarjan julkaisut auttavat innovaatioiden hallintajärjestelmän kehittämisessä, käyttöönotossa ja ylläpitämisessä. Ne tukevat innovaatioiden lähtötietona käytettävän strategisen tiedon tuottamisjärjestelmän hallintaa. Niistä saa ohjeistusta innovaatioajattelun ottamisessa osaksi organisaation toimintaa.

CEN/TS 16555-1:fi Innovaatiojohtaminen. Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 12.08.2013, kieli: suomi/englanti

Julkaisusarjan CEN/TS 16555 ensimmäisessä osassa esitetään ohjeistusta innovaatioiden hallintajärjestelmän luomiseen ja ylläpitämiseen. Ohjeistuksesta on apua

  • organisaation toimintaympäristön ymmärtämiseen
  • ylimmän johdon sitouttamiseen
  • innovoinnin suunnitteluun sekä innovoinnin mahdollistavien tai sitä edistävien tekijöiden tunnistamiseen ja vaalimiseen
  • innovaatioiden hallintaprosessin kehittämiseen sekä prosessin toimivuuden arviointiin ja parantamiseen
  • innovaatiojohtamistekniikoiden ymmärtämiseen ja käyttämiseen.

Ohjeiden avulla organisaatio voi laatia innovaatioiden hallintajärjestelmän. Näin se laajentaa innovaatiomahdollisuuksiaan ja luoda lisäarvoa. Innovaatioiden hallintajärjestelmä noudattaa PDCA-menettelyä (suunnittele, toteuta, arvioi, toimi), joten se voidaan yhdistää muihin organisaation käytössä oleviin standardienmukaisiin hallintajärjestelmiin kuten laadunhallinnan SFS-EN ISO 9001 ja ympäristöjärjestelmän SFS-EN ISO 14001.

CEN/TS 16555-2:fi Innovaatiojohtaminen. Osa 2: Strategisen tiedon hallinta
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 19.01.2015, kieli: suomi/englanti

Julkaisusarjan toinen osa kuvaa rakenteen ja hallinnan sellaiselle strategisen tiedon tuottamisjärjestelmälle, joka toimii lähtötietona innovaatioiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Siinä määritellään strategiseen tietoon ja sen hallintaan liittyvät termit, strategisen tiedon tuottamisjärjestelmän keskeiset tehtävät sekä strategisen tiedon tuottamisprosessi.

CEN/TS 16555-3:fi Innovaatiojohtaminen. Osa 3: Innovaatioajattelu
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 19.01.2015, kieli: suomi/englanti

Julkaisusarjan osassa kolme esitetään innovaatioajattelun lähestymistapaa koskevaa ohjeistusta.Sen avulla innovaatioajattelua voidaan hyödyntää organisaation kaikilla tasoilla.

Julkaisussa esitetään, miten innovaatioajattelun keskeiset arvot voidaan yhdistää organisaatioihin. Siinä kuvataan myös lähestymistapa, jolla tasapainotetaan valittuun mahdollisuuteen tai ongelmaan liittyvät riskit ja kaupallinen toteuttamiskelpoisuus. Lisäksi julkaisussa tarjotaan ylimmälle johdolle yksi mahdollinen lähestymistapa, jolla voidaan arvioida mahdollisia tuloksia sekä määrittää se, mikä "sopii parhaiten" organisaation senhetkiseen strategiaan.

Innovaatiojohtamisen julkaisusarjaan kuuluvat myös seuraavat julkaisut, joiden suomennokset julkaistaan 2016:

CEN/TS 16555-4:en Innovation management. Part 4: Intellectual property management
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 19.01.2015, kieli: englanti
CEN/TS 16555-5:en Innovation management. Part 5: Collaboration management
48,90 € (alv 0%), 60,64 € (alv 24%)
Vahvistettu 19.01.2015, kieli: englanti
CEN/TS 16555-6:en Innovation management. Part 6: Creativity management
41,00 € (alv 0%), 50,84 € (alv 24%)
Vahvistettu 19.01.2015, kieli: englanti
CEN/TS 16555-7:en Innovation management. Part 7: Innovation Management Assessment
60,40 € (alv 0%), 74,90 € (alv 24%)
Vahvistettu 23.12.2015, kieli: englanti

Lisätietoja

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Johtaja Antti Karppinen
09 149 9331 (vaihde)
Sähköposti: etunimi.sukunimi@sfs.fi

Tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse?

Jos haluat jatkossakin SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.