Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Johdanto koti- ja rakennusautomaation vaatimuksiin

Johdanto koti- ja rakennusautomaation vaatimuksiin

Vaatimukset kotien ja rakennusten elektroniikkajärjestelmille (HBES) sekä rakennusautomaatio- ja ohjausjärjestelmille (BACS) kuvataan uudessa standardisarjassa SFS-EN 63044. Nyt on julkaistu suomeksi sarjan osa 1, joka antaa yleiskuvauksen koti- ja rakennusautomaation vaatimuksista.

Standardi SFS-EN 63044-1:2017 sisältää HBES/BACS:in peruskäsitteiden lisäksi yhteenvedon yleisimmistä HBES/BACS-sovelluksista jäsenneltynä klustereihin ja palveluklustereihin.

Klusteri on sovellusryhmä, joka käyttää samantyyppistä HBES-järjestelmää suurin piirtein samantyyppisen informaation vaihtoon. Esimerkkejä klustereista:

  • automaatio: sisältää valaistuksen, varjostimien, ovien ja porttien ohjaukset
  • turvajärjestelmät: sisältää kaasu-, savu- ja paloilmaisimet sekä vesivuotovalvonn

Esimerkkejä palveluklustereista ovat

  • energianhallinta: sisältää valaistuksen, varjostimien, ovien, lämmityksen, ilmanvaihdon ja kodin ohjaukset
  • viihde: sisältää musiikin, videoiden, TV-lähetteen, verkkotallennuksen sekä PC- ja muiden vastaavien laitteiden jakamisen.

Standardi SFS-EN 63044-1:2017 korvaa standardin SFS-EN 50491-1.

Standardisarjan SFS-EN 63044 muut osat valmisteilla

Valmisteilla oleva standardisarja SFS-EN 63044 pätee kaikille kotien ja rakennusten elektroniikkajärjestelmille (HBES) sekä rakennusautomaatio- ja ohjausjärjestelmille (BACS). Siinä määritellään HBES/BACS-järjestelmien ja tuotteiden yleiset vaatimukset. Standardisarja mahdollistaa suuren joukon sovelluksia ja se kattaa HBES/BACS ominaisuudet, jotka koskevat sähköturvallisuutta, toiminnallista turvallisuutta, ympäristöolosuhdemäärittelyjä, EMC-vaatimuksia, kaapelointi- ja asennusvaatimuksia sekä verkkotopologioita.

Lisätietoja standardisoinnista

SESKO ry
Ryhmäpäällikkö Arto Sirviö
puh. 09 696 391 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sesko.fi