Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Kaapelistandardeja uudistettu

Keskijännite- ja suurjännitekaapelistandardit uusittu

Keskijännitekaapeleita koskevat tyyppikohtaiset rakenne- ja testausvaatimukset kuvataan päivitetyssä standardissa SFS 5636:2017. Myös suurjännitekaapelien yleiset ominaisuudet kuvaava SFS 5702:2017 on uudistettu. Standardeista on hyötyä sähköverkon maakaapeloinnissa.

SFS 5636:2017 PEX-eristeiset 10, 20 ja 30 kV Al- ja Cu-voimakaapelit. Rakenne ja testaus
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 15.09.2017, kieli: suomi

Standardi SFS 5636:2017 määrittelee alumiini- ja kuparijohtimisia, PEX-eristeisiä 10 kV, 20 kV ja 30 kV keskijännitevoimakaapeleita koskevat tyyppikohtaiset rakenne- ja testausvaatimukset. Lisäksi siinä annetaan keskijännitekaapelien käyttöä ja valintaa koskevat suomenkieliset ohjeet.

Standardi perustuu eurooppalaiseen harmonisointiasiakirjaan HD 620 ja sen erityisvaatimusosaan 10F. Standardi on uudistettu, koska keskijännitekaapeleiden käyttöperiaatteet ovat merkittävästi muuttuneet sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden myötä. Tämä on vaikuttanut kaapeleilta vaadittaviin teknisiin ominaisuuksiin. Standardin uudistuksessa on ollut etusijalla käyttöturvallisuus ja erityisesti kaapelin ominaisuuksien säilyminen myös vikatilanteissa.

Standardin mukaisten kaapeleiden vaatimuksia on täsmennetty mm. siten, että kaapelit soveltuvat entistä paremmin aurattaviksi maahan. Standardissa määritellään auraukseen soveltuvat kaapelityypit.

Uudistettuun versioon on tehty seuraavat oleelliset muutokset edelliseen painokseen verrattuna:

  • Al- ja Cu-johtimien kuormitustaulukoihin on lisätty johdinlämpötilaa 40 °C vastaavat virrat
  • kosketussuojan kuormitettavuutta koskevat taulukot on lisätty 10 kV, 20 kV ja 30 kV -kaapeleille johdinlämpötiloilla 40 °C, 65 °C ja 90 °C
  • standardiin on lisätty VLF-testi.


SFS 5702:2017 PEX-eristeiset 64/110 kV voimakaapelit ja niiden varusteet. Rakenne ja testaus
48,90 € (alv 0%), 60,64 € (alv 24%)
Vahvistettu 15.09.2017, kieli: suomi

Standardissa SFS 5702:2017 määritellään suurjännitekaapeleiden yleiset ominaisuudet kuten mitoitusjännitteet, merkinnät ja tunnisteet. Lisäksi siinä annetaan vaatimukset johtimien, eristyksen, sähköisen suojan sekä ulkovaipan rakenteelle. Uuteen painokseen on lisätty kaapelien käyttölämpötila-aluetta, kaapelin vetoa sekä taivutettavuutta koskevat vaatimukset, jotta kaapelit soveltuvat käytettäviksi suomalaisissa olosuhteissa. Standardin soveltamisalasta on poistettu PVC-vaippaiset voimakaapelit.

Standardin SFS 5702:2017 esikuva on harmonisointiasiakirja HD 632 ja harmonisointiasiakirjan Suomea koskevat osat 4F ja 5F, joissa esitetyt rakennevaatimukset ja testit on yhdistetty tähän SFS-standardiin.

Lisätietoja standardisoinnista

SESKO ry
Kehityspäällikkö Juha Vesa
puh. 09 696 391 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sesko.fi