Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Kankaiden hankauksenkestävyys Martindale-menetelmällä

Varmista tekstiilien kulutuksen kesto standardin avulla

Tekstiilien kulutuksen keston määrittämiseen kannattaa käyttää muun muassa standardia SFS-EN ISO 12947-2:2016, joka kuvaa kangasnäytteen rikkoutumisen määrittämismenettelyn. Standardi on nyt uudistettu. Uudessa painoksessa on tarkennettu käytettävää terminologiaa, menetelmän suorittamista sekä annettu valmiiksi testin arviointivälien tiheydet.

Standardissa SFS-EN ISO 12947-2:2016 määritellään kangasnäytteen rikkoutumisen määrittämismenettely, jossa näyte tarkastetaan määritellyin väliajoin. Menettelyä voidaan käyttää kaikkiin tekstiilikankaisiin, myös kuitukankaisiin. Sitä ei käytetä sellaisiin tekstiilikankaisiin, joiden käyttöikä hankauksen suhteen on määritelty alhaiseksi. Standardi ei sovellu pinnoitetuille kankaille, joihin luetaan myös laminoidut kankaat.

Standardisarjaan SFS-EN ISO 12947 kuuluu kolme muuta standardia, jotka kuvaavat vaatimukset Martindale-hankauksenkestävyyden testauslaitteelle, määritysmenetelmän massan vähenemälle sekä ulkonäön muutoksen arvostelun.

Lisätietoja standardisoinnista

Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry
Standardisointipäällikkö Satu Nissi-Rantakömi
puh. +358 50 383 7642
etunimi.sukunimi@stjm.fi