Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Kansainväliset maakoodit

Standardi maiden nimien tunnuksista uusittu

Kansainväliset maiden nimikoodit on koottu uudistettuun standardiin SFS-EN ISO 3166-1. Ne helpottavat tiedonsiirtoa ja viestintää, kun kaikilla on käytössään yhteinen tapa ilmaista asioita.

Maakoodistandardi on laajasti käytössä. Sillä on tärkeä rooli tiedon jakelussa erityisesti kansainvälisessä toiminnassa. Standardin mukaisia maakoodeja käytetään muun muassa autojen maatunnuksissa, internetin maatunnuksissa, kansainvälisissä postiosoitteissa, pankkitilien tunnuksissa ja elintarvikkeiden tunnistusmerkinnässä.

Tästä standardista on hyötyä, kun maiden nimiä on tarkoituksenmukaista esittää tunnusmuodossa. Standardissa esitetään myös sen soveltamista ja ylläpitoa koskevat perusohjeet. Siinä kerrotaan

  • kunkin maan nimen lyhyt muoto sekä virallinen pitkä nimi, jos se eroaa lyhyestä muodosta
  • kaksikirjain- ja kolmikirjaintunnus ja kolminumeroinen tunnus
  • maan viralliset kielet standardimukaisin kielikoodein
  • yleisessä käytössä oleva maan nimen paikallinen lyhyt muoto.

Standardissa oleva maiden nimien luettelo perustuu YK:n julkaisemiin maiden nimien luetteloihin.

Lisätiedot

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Asiantuntija Kati Heiskanen
Puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi

Tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse?

Jos haluat SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.