Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Kemikaaleilta suojaavat käsineet: vaatimukset

Kemikaaleilta suojaavien käsineiden vaatimukset uudistettu

Vaatimukset kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaaville käsineille on uudistettu. Ne kuvataan standardisarjan SFS-EN ISO 374 osissa 1 ja 5. Toimittajat ja tilaajat sekä maahantuojat voivat käyttää standardeja laatutason ja oleellisten ominaisuuksien määrittämisen tukena.

Standardisarjan SFS-EN ISO 374 osa 1 määrittelee vaatimukset kemikaaleilta ja/tai mikro-organismeilta suojaaville käsineille sekä niiden yhteydessä käytettävät termit. Uusitussa standardissa on kolme suojakäsineiden tyyppiä, jotka perustuvat niiden kemikaaliläpäisevyyden suojaustasoon. Suojaustasoja on kuusi. Standardista on poistettu mekaaniset vaatimukset.

Standardin uudessa osassa 5 määritellään mikro-organismeilta suojaavia käsineitä koskevat vaatimukset ja testausmenetelmät.

Suojavaatteiden valmistajan tai maahantuojan tulee testauttaa ja huolehtia EY-tyyppitarkastuksen tilaamisesta Suomeen tai EU-alueelle myyntiin tuleville tuotteille.

Standardin SFS-EN ISO 734 osien 1 ja 5 kanssa tulisi käyttää standardia SFS-EN 420 + A1.


SFS-EN 420 + A1 Suojakäsineet. Yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 20.04.2010, kieli: suomi/englanti

Muista myös standardi SFS-EN 388:2016. Siinä määritellään vaatimukset, testausmenetelmät sekä merkinnän ja käyttöohjeen sisältö suojakäsineille, jotka suojaavat hankauksen, viiltojen, repäisyn, neulanpiston ja joissain tapauksissa iskun aiheuttamilta riskeiltä.

SFS-EN 388:2016 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 16.12.2016, kieli: suomi/englanti

Lisätiedot standardisoinnista

Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry
Standardisointipäällikkö Satu Nissi-Rantakömi
gsm. +358 50 383 7642
etunimi.sukunimi@stjm.fi