Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Kiviainesten testausmenetelmät

Kiviainesten ominaisuuksien testausmenetelmiä uudistettu

Kiviainesten kemialliset analyysimenetelmät kuvaava standardi on uudistettu. Lisäksi on uudistettu referenssimenetelmät, joita käytetään tyyppitestauksessa ja kiistatapauksissa.Nyt nämä standardit on julkaistu suomeksi.

Kiviainesten kemialliset analyysimenetelmät kuvaava standardi on uudistettu. Standardissa kuvattavia testausmenetelmiä voidaan käyttää tehtaan sisäisessä laadunvalvonnassa, pistokoenäytteiden testauksessa tai tyyppitestauksessa. Lisäksi on uudistettu referenssimenetelmät, joita käytetään tyyppitestauksessa ja kiistatapauksissa.

Nyt nämä standardit on julkaistu suomeksi.

Kiviaineksen CE-merkinnässä on aina käytettävä CE-merkinnän perustana olevan tuotestandardin mainitsemaa testistandardia. Jos standardiviitteessä on vuosiluku, on käytettävä juuri kyseisenä vuonna julkaistua standardiversiota. Jos viite on vuosiluvuton, käytetään viimeisintä julkaistua versiota.

Tässä standardissa kuvataan kiviainesten kemiallisen analyysin vertailumenetelmät, joita voidaan käyttää tehtaan sisäisessä laadunvalvonnassa. Lisäksi standardissa kuvataan vaihtoehtoiset menetelmät, joita käytetään tyyppitestauksessa ja kiistatapauksissa.

Standardisarjan SFS-EN 1097 osat 6, 9 ja 10 määrittelevät tyyppitestauksessa ja kiistatapauksissa käytettävät referenssimenetelmät normaalipainoisten kiviainesten ja kevytkiviainesten kiintotiheyden ja vedenimukyvyn määrittämiseen, päällysteissä käytettävien karkeiden kiviainesten nastarengaskulutuksen simuloinnille sekä vedenimeytymiskorkeuden määrittämiseksi kiviaineksen ollessa suorassa kosketuksessa vapaan veden pinnan kanssa.

Lisätietoja

Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Tuuli Kunnas
Puh. 09 12991 (vaihde)
Sähköposti: etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi

Tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse?

Jos haluat SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.