Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Koneiden käyttöohjeet kuntoon standardin avulla

Koneiden käyttöohjeet kuntoon standardin avulla

Kunnolliset käyttöohjeet ovat tärkeä osa tuotetta. Hyvien ja turvallisten käyttöohjeiden laadinnassa auttaa uusi standardi SFS-EN ISO 20607.

SFS-EN ISO 20607:2019 Koneturvallisuus. Käyttöohjeet. Yleiset laadintaperiaatteet
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 19.07.2019, kieli: suomi/englanti

Kunnolliset käyttöohjeet ovat tärkeä osa tuotetta. Hyvä käyttöohje on helppo käyttää ja sieltä löytää nopeasti vastaukset ongelmiin. Ennen kaikkea se varmistaa tuotteen turvallisen käyttöönoton ja käytön.

Konedirektiivi 2006/42/EY edellyttää käyttöohjeiden toimittamista koneen mukana. Standardi SFS-EN ISO 20607 on harmonisoitu, eli se on vaatimuksiltaan yhdenmukainen konedirektiivin kanssa.

Miten hyvä käyttöohje kirjoitetaan?

Käyttöohjeen on oltava mahdollisimman yksinkertainen ja helppotajuinen. Standardissa listataan paljon erilaisia keinoja tämän saavuttamiseksi. Standardissa olevien luetteloiden avulla käyttöohjeiden laatija voi helposti tarkastaa, onko omassa käyttöohjekäsikirjassa käsitelty kaikkia tarvittavia näkökohtia.

Erityisen arvokasta ohjeistusta annetaan kielelliseen esitystapaan ja tyyliin. Sopivilla tekniikoilla tekstistä saadaan selkeää ja helppolukuista. Standardissa käsitellään myös painetun ohjeen fonttikokoja ja kontrasteja, jotka ovat tärkeitä ohjeen ulkoasun laadinnassa.

Lisätietoa standardisoinnista

METSTA ry
Asiantuntija Jukka-Pekka Rapinoja
p. 040 351 0896
etunimi.sukunimi@metsta.fi