Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Koneiden kulkutiet: vaatimukset

Koneiden kulkuteiden vaatimusstandardit uudistettu

Koneiden kiinteät kulkutiet vaikuttavat oleellisesti koneturvallisuuteen. Nyt on uudistettu ja julkaistu suomeksi kulkuteiden vaatimukset kuvaava standardisarja SFS-EN ISO 14122. Sarjan standardit ovat tärkeitä työkaluja koneiden suunnittelijoille ja valmistajille.
SFS-EN ISO 14122-4:2016 Koneturvallisuus. Koneiden kiinteät kulkutiet. Osa 4: Kiinteät tikkaat
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 01.07.2016, kieli: suomi/englanti

Standardin SFS-EN ISO 14122 osassa 1 esitetään kiinteästi asennetuille koneille pääsemistä koskevat yleiset vaatimukset. Lisäksi siinä opastetaan pääsymahdollisuuksien valitsemiseen, kun koneelle tarvittava pääsy ei ole mahdollista suoraan maan tai lattian tasolta.

Osassa 2 esitetään vaatimukset muille kuin konekäyttöisille työtasoille ja kulkutasoille sekä käsin käytettäville säädettäville tai liikuteltaville kiinteästi asennettujen kulkuteiden osille.

Osassa 3 esitetään vaatimukset kiinteästi asennetun koneen osana oleville muille kuin konekäyttöisille portaille, porrastikkaille ja suojakaiteille sekä käsin käytettäville säädettäville tai liikuteltaville kiinteästi asennettujen kulkuteiden osille.

Osassa 4 esitetään vaatimukset kiinteästi asennetun koneen osana oleville tikkaille sekä käsin käytettäville säädettäville tai liikuteltaville kiinteästi asennettujen tikasjärjestelmien osille.

Standardisarjan SFS-EN ISO 14122 osissa 2-4 esitetään vähimmäisvaatimukset, joita sovelletaan myös rakennuksen tai muun rakennelman osana oleviin kulkuteihin, joihin kone on asennettu.

Standardeja sovelletaan sekä paikoillaan pysyviin että liikkuviin koneisiin, joissa kiinteät kulkutiet ovat tarpeen. Niitä sovelletaan kiinteisiin kulkuteihin, jotka ovat osa kiinteästi asennettua konetta ja myös käsin siirrettäviin säädettäviin osiin sekä kiinteiden pääsyteiden liikkuviin osiin. Ne ovat ns. koneturvallisuuden B-tyypin standardeja.

Standardisarja SFS-EN ISO 14122 on tärkeä erityisesti koneiden valmistajille sekä säädösten valmistelijoille, tapaturmantorjunnasta vastaaville organisaatiolle ja markkinavalvojille. Standardien perusteella saavutettu koneturvallisuuden taso voi vaikuttaa myös koneiden hyödyntäjiin, käyttäjiin sekä kunnossapidon tarjoajiin.

Muita koneturvallisuuden uudistettuja B-tyypin standardeja

SFS-EN ISO 13850 Koneturvallisuus. Hätäpysäytys. Suunnitteluperiaatteet
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 20.11.2015, kieli: suomi/englanti

Koneturvallisuuden A-, B- ja C-tyypin standardit

Konedirektiiviin liittyvät turvallisuusstandardit jaotellaan A-, B- ja C-tyypin standardeihin.

A-tyypin standardit määrittelevät koneturvallisuuden perusfilosofian eli perusterminologian, riskin arvioinnin ja turvallisuussuunnittelun periaatteet. Esimerkiksi SFS-EN ISO 12100 määrittelee peruskäsitteet, periaatteet ja menetelmät turvallisuuden aikaansaamiseksi koneita suunniteltaessa.

B-tyypin standardit käsittelevät suunnittelijoiden tarvitsemaa horisontaalista perustietoa kuten melun ja tärinän hallinta ja mittaaminen, ergonomia, turvalaitteet, suojukset, kulkutiet ja turvaetäisyydet.

C-tyypin standardit sisältävät yksityiskohtaisia yksittäisten koneiden tai koneryhmien turvallisuusvaatimuksia.

Lisätietoja standardisoinnista

METSTA ry
Jukka-Pekka Rapinoja
Asiantuntija
Puh. 09 19 231 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi