Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Koneturvallisuuden B-tyypin standardit uudistettu

Koneturvallisuus: B-tyypin standardit uudistettu

Uudet painokset tärkeistä B-tyypin koneturvallisuusstandardeista on nyt julkaistu suomeksi: SFS-EN ISO 13850, SFS-EN ISO 13849-1 ja SFS-EN ISO 14120.

Koneturvallisuuden standardit käsittelevät koneiden sekä niissä olevien järjestelmien, laitteiden ja komponenttien turvallisuuskysymyksiä. Ne ovat tärkeitä työkaluja koneiden suunnittelijoille.

Uudet painokset tärkeimmistä B-tyypin standardeista on nyt julkaistu suomeksi:

SFS-EN ISO 13850 esittää koneen hätäpysäytystoimintoa koskevat toiminnalliset vaatimukset ja suunnitteluperiaatteet riippumatta siitä, mitä energiamuotoa käytetään.

SFS-EN ISO 13849-1 antaa turvallisuusvaatimukset ja ohjeita turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmän osien suunnittelun ja integroinnin periaatteista mukaan lukien ohjelmistokehitys. Standardi määrittää näille ohjausjärjestelmän osille ominaisuudet, joihin kuuluu turvatoiminnon toteuttamiseen vaadittava suoritustaso.

SFS-EN ISO 14120 kuvaa henkilöitä mekaanisilta vaaroilta suojaamaan tarkoitettujen suojusten suunnittelun, rakenteen ja valinnan yleiset vaatimukset. Siinä kiinnitetään huomiota muihinkin vaaroihin, jotka voivat vaikuttaa suojusten suunnitteluun ja rakenteeseen. Standardia sovelletaan kiinteisiin ja avattaviin suojuksiin, jotka on valmistettu tämän standardin julkaisemisen jälkeen.

SFS-EN ISO 13850 Koneturvallisuus. Hätäpysäytys. Suunnitteluperiaatteet
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 20.11.2015, kieli: suomi/englanti

A-, B- ja C-tyypin koneturvallisuusstandardit

Konedirektiiviin liittyvät turvallisuusstandardit jaotellaan kolmiportaisen hierarkian mukaan A-, B- ja C-tyypin standardeihin.

A-tyypin standardit määrittelevät koneturvallisuuden perusfilosofian eli perusterminologian, riskin arvioinnin ja turvallisuussuunnittelun periaatteet. Esimerkiksi SFS-EN ISO 12100 määrittelee peruskäsitteet, periaatteet ja menetelmät turvallisuuden aikaansaamiseksi koneita suunniteltaessa. B-tyypin standardit käsittelevät suunnittelijoiden tarvitsemaa horisontaalista perustietoa kuten melun ja tärinän hallinta ja mittaaminen, ergonomia, turvalaitteet, suojukset, kulkutiet ja turvaetäisyydet. C-tyypin standardit sisältävät yksityiskohtaisia yksittäisten koneiden tai koneryhmien turvallisuusvaatimuksia.

Muut tärkeät koneturvallisuuden ja ergonomian standardit löydät tämän linkin kautta.


SFS-EN ISO 12100 Koneturvallisuus. Yleiset suunnitteluperiaatteet, riskin arviointi ja riskin pienentäminen
136,60 € (alv 0%), 169,38 € (alv 24%)
Vahvistettu 13.12.2010, kieli: suomi/englanti

Lisätietoja

METSTA ry
Jukka-Pekka Rapinoja
Puh. 09 19231 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi

Tietoa uusista julkaisuista

Jos haluat SFS:n markkinointikirjeet sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.