Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Koneturvallisuuden standardit

Opastusta koneturvallisuusstandardien käyttöön

Uudet tekniset raportit ISO/TR 22100-1 ja -2 helpottavat koneturvallisuusstandardien soveltamista.

Teknisen raportin ISO/TR 22100 osassa 1 annetaan koneen ja siihen liittyvien komponenttien suunnittelijalle ja/tai valmistajalle apua, miten A-tyypin, B-tyypin ja C-tyypin koneturvallisuusstandardeja olisi sovellettava koneen suunnittelemiseksi siten, että riittävällä riskin pienentämisellä saavutetaan siedettävä riskitaso.

Raportissa esitetään standardin ISO 12100 yleiset periaatteet ja miten tätä A-tyypin standardia olisi käytettävä käytännön tapauksissa.

Standardien ISO 12100 ja ISO 13849-1 käyttäjät ovat kokeneet vaikeaksi ymmärtää, miten nämä kaksi standardia toimivat yhdessä. Raportti ISO/TR 22100-2 opastaa, miten standardeja on käytettävä siedettävän riskin saavuttamiseksi koko koneelle ja erityisesti turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmän osille.

SFS-EN ISO 12100 Koneturvallisuus. Yleiset suunnitteluperiaatteet, riskin arviointi ja riskin pienentäminen
136,60 € (alv 0%), 169,38 € (alv 24%)
Vahvistettu 13.12.2010, kieli: suomi/englanti

Lisätietoja

METSTA ry
Jukka-Pekka Rapinoja
Puh. 09 19231 (vaihde)
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)metsta.fi