Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Kunnossapitohenkilöstön pätevöinti

Vaatimukset kunnossapitohenkilöstön pätevöinnille

Uusi standardi SFS-EN 15628 määrittelee vaatimukset kunnossapitohenkilöstön kyvykkyyksille, tietämykselle ja pätevyyksille.

Eurooppalaisen teollisuuden kunnossapitotyön laajentuessa ja monimutkaistuessa, on kunnossapitotehtäviä suorittaville henkilöille kehittynyt toisistaan poikkeavia ammatillisia työnkuvia. Uusi standardi määrittelee vaatimukset kyvykkyyksille, olennaiselle tietämykselle sekä perustason ja tavoitetason pätevyyksille. Koska standardi on voimassa koko Euroopassa, kunnossapitohenkilöstön pätevyyttä voidaan arvioida kaikissa maissa yhtenäisin kriteerein.

SFS-EN 15628 Kunnossapito. Kunnossapitohenkilöstön pätevöinti
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 22.09.2014, kieli: suomi/englanti

Standardi SFS-EN 15628 sisältää määritelmät kunnossapitohenkilöstön pätevöittämiseksi laitosten, yhdyskuntarakentamisen sekä tuotantojärjestelmien kunnossapitotehtäviin. Laitosten ja kiinteistöjen kunnossapito on sisällytetty standardiin teknisten palveluiden osalta.

Standardi opastaa kunnossapitohenkilöstön pätevöitymiseen vaadittavan tietämyksen, taitojen ja kyvykkyyksien määrittelyssä. Vaatimukset ovat suosituksia, joita noudattamalla saavutetaan erityinen pätevyys ja varmistetaan ammatillisesti korkea henkilöstön pätevyys kunnossapidon eri toiminnoissa ja asemissa.

Standardi kattaa seuraavat kunnossapito-organisaation ammattilaiset:

  • kunnossapitoasentaja
  • kunnossapitotyönjohtaja ja kunnossapitosuunnittelija
  • kunnossapitopäällikkö.

Standardi ei yksilöi tiettyyn tuotesektoriin liittyviä todentamisen kriteerejä eikä henkilöstön erityiskoulutusta. Erikoistuminen ja ammatti ovat riippuvaisia soveltuvan toimialan omasta koulutuksesta.

Myös uusi värähtelytilan valvontaa koskeva standardi on julkaistu


Standardissa SFS-ISO 13373-1 on ohjeita kunnonvalvonnan värähtelymittausten suorittamiseen ja arviointiin. Koneiden kunnonvalvonnan periaatteellinen tarkoitus värähtelymittausten avulla on tuottaa tietoa koneen käyttökunnosta suojausta ja ennakoivaa kunnossapitoa varten. Oleellinen osa tätä prosessia on koneen värähtelytilan arviointi käyttöajan suhteen.

Kuvatut mittausmenetelmät liittyvät nykyisiin yleisiin seismisiä ja kosketuksettomia värähtelyantureita hyödyntäviin mittauksiin. Kehitteillä on muita menetelmiä koneen värähtelytilan arvioimiseksi. Vaikka niitä ei ole otettu mukaan tähän standardiin, se ei estä tällaisten mittaustekniikoiden käyttöä.

Hyödyllistä taustatietoa

Fyysisen omaisuuden hallinnasta on tullut entistä olennaisempi osa liikkeenjohdon toimintaa. Sen vuoksi kannattaa tutustua materiaaliin, jossa kuvataan kunnossapito omaisuuden hallinnan osana. Aineistosta on hyötyä kaikille kunnossapidon ammattilaisille, vaikka se on alun perin tehty erityisesti opetuksen tueksi. Aineisto esittelee omaisuuden hallinnan keskeiset standardit, periaatteet ja käsitteet sekä tarjoaa näkökulmia standardien hyödyntämiseen pääpainon ollessa standardissa SFS-EN 16646:en Maintenance within Physical Asset Management. Aineiston on laatinut em. standardin laatineen työryhmän puheenjohtaja Kari Komonen yhteistyössä METSTAn kanssa. Aineisto löytyy SlideSharistä.

Lisätietoja

METSTA ry
Kimmo Konkarikoski
Puh. 09 19231 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi

Tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse?

Jos haluat SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.