Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Kutsu: tietoturvahäiriöiden hallinta -standardin esittely

Standardi tietoturvahäiriöiden hallinnan periaatteista esitellään 8.3.

Tervetuloa tilaisuuteen, jossa esitellään uusi kansainvälinen standardi Tietoturvahäiriöiden hallinta. Osa 1: Tietoturvahäiriöiden hallinnan periaatteet (SFS-ISO/IEC 27035-1). Tilaisuus järjestetään 8.3.2017 SFS:ssä Helsingissä.

Tutustu tilaisuuden ohjelmaan ja imoittaudu mukaan SFS:n tapahtumakalenterissa.

SFS-ISO/IEC 27035-1 julkaistaan suomeksi maaliskuun 2017 alussa.

Standardissa esitetään ohjeistusta tietoturvahäiriöiden hallintaan. Ohjeistusta seuraamalla organisaatio voi välttää tai rajoittaa tietoturvahäiriöiden vaikutusta, niin että häiriöistä aiheutuvat suorat ja epäsuorat vahingot olisivat mahdollisimman vähäisiä. Suoria ja epäsuoria vahinkoja ovat esimerkiksi tieto-omaisuuden vahingoittuminen sekä maineen ja uskottavuuden menetys.

Tietoturvahäiriöiden jäsennellyn hallintamallin käytöllä hallinnan painopiste siirtyy häiriöiden liiketoimintavaikutusten minimoinnista häiriöiden ennaltaehkäisyyn.

Standardissa esitetyt periaatteet ovat sovellettavissa kaikenlaisiin organisaatioihin. Standardia voidaan soveltaa myös ulkoisiin organisaatioihin, jotka tarjoavat tietoturvahäiriöiden hallintapalveluita.

Lisätietoa standardisoinnista

Suomen StandardisoimisliittoSFS
Elina Huttunen
Asiantuntija
puh. 09 1499 3467
etunimi.sukunimi@sfs.fi