Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Kuumansuojavaatteiden standardit

Kuumansuojavaatteiden standardit uudistettu

Hhitsauksessa käytettävää suojavaatetusta sekä kuumuudelta ja tulelta suojaavaa vaatetusta koskevat standardit on uudistettu. Standardeista on hyötyä suojavaatetuksen valmistajille: niiden avulla osaatte valmistaa turvallisia suojavaatteita. Standardeista on hyötyä myös hankinnoista vastaaville: niiden avulla pystytte vertailemaan ja valitsemaan parhaiten vaatimukset täyttävän suojavaatetuksen. Nämä standardit tukevat henkilönsuojainlainsäädäntöä.

SFS-EN ISO 11611 Suojavaatetus hitsaukseen ja vastaaviin töihin
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 20.11.2015, kieli: suomi/englanti

Tässä standardissa määritellään suojavaatetusta koskevat turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät. Siinä annetaan myös ohjeita hitsaajien vaatetuksen tyypin valintaan eri hitsaustöihin.

Standardi koskee suojavaatetusta, jonka tarkoituksena on suojata käyttäjän vartaloa, päätä (huput) ja jalkoja (säärystimet) hitsauksessa ja töissä, joissa altistutaan vastaaville riskeille. Tämän tyyppinen suojavaatetus on tarkoitettu suojaamaan käyttäjäänsä hitsauskipinöiltä, lyhytaikaiselta liekkikosketukselta ja hitsauksessa ja vastaavissa töissä käytettävän valokaaren lämpösäteilyltä sekä minimoimaan sähköiskun mahdollisuus lyhytaikaisessa, tahattomassa kosketuksessa jännitteisiin sähkönjohtimiin noin 100 V:n (DC) jännitteeseen asti.

Suojautuakseen riittävästi hitsaustyössä todennäköisesti esiintyviltä riskeiltä hitsaajien olisi suojattava myös pää, kasvot, kädet ja jalkaterät muissa kansainvälisissä standardeissa määritellyillä henkilönsuojaimilla.

SFS-EN ISO 11612 Suojavaatetus. Kuumuudelta ja tulelta suojaava vaatetus. Vähimmäissuojausvaatimukset
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 20.11.2015, kieli: suomi/englanti

Standardissa määritellään kuumuudelta tai tulelta suojaavaa vaatetusta koskevat vähimmäisvaatimukset. Standardi koskee joustavista materiaaleista valmistettua suojavaatetusta, joka on tarkoitettu suojaamaan käyttäjän vartaloa kuumuudelta tai tulelta käsiä lukuun ottamatta. Käyttäjän käsien ja jalkojen suojaimista tämän standardin soveltamisalaan kuuluvat vain säärystimet, huput ja kenkiensuojat.

Suojausvaatimukset soveltuvat monentyyppiselle suojavaatetukselle, jonka loppukäyttäjät tarvitsevat rajoitetusti palavaa suojavaatetusta ja altistuvat lämpösäteilylle, liekki- tai kosketuskuumuudelle tai sulametalliroiskeille.

Tässä standardissa määritellään vaatimukset, jotka koskevat kaikkia materiaaleja ja materiaaliyhdistelmiä sekä suojavaatetuksen liekinleviämisominaisuuksia. Tarkoituksena on pienentää vaatetuksen syttymisriskiä, kun vaatetus on satunnaisesti lyhyen aikaa kosketuksissa pieniin liekkeihin. Näin estetään vaatetusta muodostumasta vaaraksi.

Standardissa esitetään myös muita vaatetusta koskevia vaatimuksia, esimerkiksi suunnitteluvaatimuksia ja mekaanisia vaatimuksia sekä merkintää ja valmistajan toimittamia tietoja koskevia vaatimuksia.

Jos vaatteen tulee suojata käyttäjää tulen lisäksi myös kuumuudelta, on käytettävä muita kansainvälisiä standardeja, kuten yllä mainittu SFS-EN ISO 11612.

Lisätietoja

Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry/
c/o Suomen Tekstiili ja Muoti
Auli Pylsy
Puh. 010 8301 408
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)stjm.fi

Tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse?

Jos haluat jatkossakin SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käy tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.