Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Laadunhallinnan ISO 9001 uudistettu

Laadunhallintastandardi ISO 9001 on uudistettu

Laadunhallintajärjestelmien vaatimukset esittelevä standardista ISO 9001 sekä laadunhallintajärjestelmien perusteita ja sanastoa käsittelevästä standardista ISO 9000 on julkaistu uusi painos.

ISO 9001 auttaa parantamaan toiminnan tehokkuutta keskittymällä prosesseihin ja riskilähtöiseen ajattelutapaan. Standardi on hyvä työkalu, kun organisaatio haluaa osoittaa kykynsä hyvälaatuisten palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen.

Mikä muuttui?

Laadunhallintajärjestelmän suunnittelussa ja käytössä korostetaan yhteyttä organisaation toimintaympäristön kokonaisvaltaiseen huomioimiseen. Laadunhallinnan tulee olla kiinteä osa organisaation strategiaa. Lisäksi johdon on sitouduttava ja osallistuttava laatujohtamiseen sekä otettava siitä näkyvä vastuu. Standardin ISO 9001 lähtökohtana ovat edelleen prosessit. Uudistuksessa on huomioitu, että standardia hyödynnetään myös palveluja tuottavissa yrityksissä sekä yrityksissä, joilla ei ole valmistustoimintaa.

Entistä helpompi käyttää muiden johtamisen standardien kanssa

Uudistettu ISO 9001 noudattaa samaa yhteistä rakennetta sekä samoja avaintermejä ja määritelmiä kuin joukko muita kansainvälisiä johtamisen standardeja. Tällainen standardi on myös esimerkiksi syksyllä 2015 uudistettu ympäristöjärjestelmästandardi ISO 14001. Yhteinen rakenne helpottaa standardien rinnakkaista käyttöä ja vaatimusten sisällyttämistä organisaation johtamisjärjestelmään ja liiketoimintaan.

Suomennokset saatavana

Uudet ISO 9001:2015 ja ISO 9000:2015 on vahvistettu tunnuksella SFS-EN ISO eurooppalaisiksi ja kansallisiksi standardeiksi, jotka sisältävät alkuperäisen ISO-standardin tekstin.


SFS-EN ISO 9001 Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset
157,00 € (alv 0%), 194,68 € (alv 24%)
Vahvistettu 05.10.2015, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 9000 Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto
179,10 € (alv 0%), 222,08 € (alv 24%)
Vahvistettu 05.10.2015, kieli: suomi/englanti

Lisätietoja

Risto Pulkkanen
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
etunimi.sukunimi@sfs.fi
puh. 09 149 9331

Uutta: Johtamisen standardit yhtenä kokonaisuutena Online-palvelussa

SFS on koonnut tärkeimmät johtamisen standardit yhdeksi kokonaisuudeksi, mikä helpottaa niiden käyttöä. Standardeista on muodostettu ryhmiä aiheittain: laadunhallintajärjestelmä, ympäristöjärjestelmä, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä, tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä sekä riskienhallinta ja omaisuudenhallintajärjestelmä.

Voit hankkia joko yhden tai useamman aihealueen standardit käyttöönne Online-palvelun kautta. Palvelussa standardikokoelmanne on aina ajan tasalla ja käytettävissä internetissä.

Kysy lisää (sales@sfs.fi, puh. 09 1499 3353).