Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Lämmöneristeiden CE-merkinnän vaatimukset standardeista

Lämmöneristeiden CE-merkinnän vaatimukset standardeista

Rakennusten lämmöneristetuotteille asetettavat vaatimukset kuvataan rakennustuotteiden harmonisoiduissa tuotestandardeissa. Standardit sisältävät rakennustuoteasetukseen perustuvan yhdenmukaistetun osan, jonka pohjalta valmistaja voi laatia suoritustasoilmoituksen (DoP) sekä kiinnittää rakennustuotteeseen CE-merkinnän.

Standardi SFS-EN 13165:2013 + A2:2016 määrittelee vaatimukset tehdasvalmisteisille jäykille polyuretaanituotteille (PU), joita käytetään rakennusten lämmöneristämiseen. Näitä tuotteita käytetään myös esivalmisteisissa lämmöneristysjärjestelmissä ja metalliohutlevypintaisissa sandwich-elementeissä.

SFS-EN 13172 + A1 kuvaa vaatimukset tehdasvalmisteisille mineraalivillatuotteille, joita käytetään rakennusten lämmöneristämiseen. Tämän standardin mukaisia tuotteita käytetään myös esivalmisteisissa lämmöneristysjärjestelmissä ja metalliohutlevypintaisissa sandwich-elementeissä.

SFS-EN 13164 + A1 määrittelee vaatimukset tehdasvalmisteisille suulakepuristetuille polystyreenituotteille, joita käytetään rakennusten lämmöneristämiseen. Standardin mukaisia tuotteita käytetään myös esivalmisteisissa lämmöneristysjärjestelmissä ja metalliohutlevypintaisissa sandwich-elementeissä.

Standardi SFS-EN 13168 + A1 antaa vaatimukset tehdasvalmisteisille lastuvillatuotteille, joita käytetään rakennusten lämmöneristämiseen. Vaatimukset koskevat myös tehdasvalmisteisia monimateriaalisia tuotteita. Tämän standardin mukaisia tuotteita käytetään myös esivalmisteisissa lämmöneristysjärjestelmissä ja monimateriaalisissa eristetuotteissa.

SFS-EN 13171 + A1 määrittelee vaatimukset tehdasvalmisteisille puukuitutuotteille, joita käytetään rakennusten lämmöneristämiseen. Tuotteet valmistetaan rullina, mattolevyinä, huopina tai levinä. Tämän standardin mukaisia tuotteita käytetään myös esivalmisteisissa lämmöneristysjärjestelmissä ja monimateriaalisissa eristetuotteissa

Standardi SFS-EN 14064-1 kuvaa mineraalivillasta paikalla tehtävien puhallusvillatuotteiden vaatimukset, kun käyttökohteita ovat tuuletetut yläpohjat, muuratut rakoseinät ja runkorakenteet. Se ei koske tuotteita, joiden suunniteltu käyttösovellus on ilmaääneneristävyys ja äänen absorptio.

Käyttökohteen vaatimustasot

Yllä luetellut standardit eivät määrittele tuotteen tietylle ominaisuudelle vaatimustasoa osoittaakseen sen soveltuvuutta tiettyyn käyttökohteeseen. Käyttökohteen vaatimustasot annetaan määräyksissä tai muissa standardeissa kuten kansallisissa soveltamisstandardeissa eli SFS 7000 -sarjassa.

Lisätietoja rakennustuotteiden harmonisoiduista tuotestandardeista löydät hEN helpdeskistä.

Lisätiedot standardisoinnista

Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Tuoteryhmäpäällikkö Ari Ilomäki
puh. 09 129 9222
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi