Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Lattiapäällysteiden sähköresistanssin mittausmenetelmät SFS-EN 61340-4-1

Lattiapäällysteiden sähköresistanssin mittausmenetelmiä täsmennetty

Lattiapäällysteiden sähköresistanssin mittausta koskevaa standardia SFS-EN 61340-4-1 on muutettu: mittausasetelmiin ja näytteiden valmisteluun on tehty täsmennyksiä ja muutoksia. Muutetut kohdat on selkeästi merkitty standardiin.

Standardissa SFS-EN 61340-4-1 määritetään kaikentyyppisten lattiapäällysteiden ja asennettujen lattioiden sähköresistanssin määrittämiseen käytettävät testausmenetelmät. Valvotuissa ympäristöoloissa suoritettuja laboratorioarviointeja voidaan käyttää luokituksiin tai laadunvalvontaan. Asennetuille lattioille valvomattomissa ympäristöoloissa tehtyjä testejä voidaan käyttää oikean asennuksen määrittämiseen tai osana jatkuvaa järjestelmän tarkistusta.

Standardiin on tehty muun muassa seuraavat muutokset:

  • Pisteiden välistä resistanssia ja läpimenoresistanssia mitattaessa käytettävien tukilevyjen resistanssivaatimusta on täsmennetty.
  • Useista laatoista koostuvan näytteen kanssa mittausten on sisällettävä testi vähintään yhden sauman yli.
  • Asennettuja lattioita mitattaessa mittauksia pitää olla vähintään yksi sataa neliömetriä kohti ja vähintään kuusi.

Standardi perustuu kansainväliseen standardiin IEC 61340-4-1:2003/A1:2014, joka on hyväksytty eurooppalaiseksi standardiksi sellaisenaan. Julkaisu sisältää suomalaisen käännöksen lisäksi alkuperäisen englanninkielisen tekstin.

Lisätietoja

SESKO ry
Ari Honkala
Puh. 09 696 391 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sesko.fi

Tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse?

Jos haluat SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.

Ajankohtaista sosiaalisessa mediassa

Voit seurata meitä myös sosiaalisessa mediassa. Olemme näissä kanavissa:

Twitter Twiittaamme käyttäen hastageja: #standardeista #sfsedu
SlideShare

SlideShare
Issuu: näköislehdet ja esitteet: Issuu.com/sfs.fi
Facebook