Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS Kauppa / Ajankohtaista / Maaperänäytteiden kuljetus

Pakkaa ja kuljeta maaperänäytteet oikein standardin avulla

Maaperänäytteiden tulee säilyä muuttumattomina näytteenoton ja testauksen välisenä aikana. Uusi standardi SFS-ISO 18400-105:2017 auttaa pakkaamaan, kestävöimään, kuljettamaan ja toimittamaan maaperänäytteet oikein.

Standardissa SFS-ISO 18400-105:2017 esitetään yleiset periaatteet maa-ainesten ja vastaavien materiaalien näytteiden pakkaamiseen, kestävöintiin, kuljetukseen ja toimitukseen. Vaatimukset koskevat pääasiassa tilanteita, joissa tarvitaan näytteiden kemiallista analyysia. Yleisiä menettelyjä voidaan kuitenkin tarvittaessa muokata, jos täytyy suorittaa muunlaisia testejä, esimerkiksi biologista testausta tai fysikaalisia testejä.

On tärkeää, että näyte säilyy muuttumattomana näytteenoton ja testauksen välisenä aikana, jotta näytteen edustavuus ei kärsisi. Muutosten voimakkuus riippuu näytteen kemiallisista ja biologisista ominaisuuksista, näytteen lämpötilasta, valolle altistumisesta, näytteen säilytysastiasta, näytteenoton ja analyysin välisestä ajasta ja kuljetuksen aikaisista olosuhteista sekä kausivaihteluista. Erityisen alttiita muutoksille ovat haihtuvien aineiden saastuttamat maa-ainekset. Näytteenottosuunnitelmassa tuleekin huomioida muutoksen mahdollisuus ja määritellä pakkaus-, kestävöinti-, kuljetus- ja toimitusprosessit siten, että näytteet säilyvät edustavina laboratorioon.

Kannattaa lukea tämä standardi yhdessä standardin SFS-ISO 18512:en kanssa.

SFS-ISO 18512:en Soil quality -- Guidance on long and short term storage of soil samples
48,90 € (alv 0%), 60,64 € (alv 24%)
Vahvistettu 28.03.2011, kieli: englanti

Menettelyjä näytteenottotarkastuksiin

Standardisarjan ISO 18400 muissa osissa esitetään tarkemmin eri näytteenottotarkoituksiin sopivia menettelyjä.


ISO 18400-103:2017 Soil quality -- Sampling -- Part 103: Safety
126,00 € (alv 0%), 156,24 € (alv 24%)
Vahvistettu 25.01.2017, kieli: englanti
ISO 18400-106:2017 Soil quality -- Sampling -- Part 106: Quality control and quality assurance
53,00 € (alv 0%), 65,72 € (alv 24%)
Vahvistettu 25.01.2017, kieli: englanti
ISO 18400-107:2017 Soil quality -- Sampling -- Part 107: Recording and reporting
53,00 € (alv 0%), 65,72 € (alv 24%)
Vahvistettu 25.01.2017, kieli: englanti
ISO 18400-201:2017 Soil quality -- Sampling -- Part 201: Physical pretreatment in the field
107,00 € (alv 0%), 132,68 € (alv 24%)
Vahvistettu 25.01.2017, kieli: englanti
ISO 18400-204:2017 Soil quality -- Sampling -- Part 204: Guidance on sampling of soil gas
162,00 € (alv 0%), 200,88 € (alv 24%)
Vahvistettu 25.01.2017, kieli: englanti

Lisätiedot standardisoinnista

Suomen Ympäristökeskus SYKE
Suunnittelija Anja Holmsten
puh. 0295 251000 (vaihde)
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi