Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Magneettijauhetarkastukseen uusi sanasto SFS-EN ISO 12707:2016

Magneettijauhetarkastukseen uusi sanasto

Magneettijauhetarkastukseen liittyvä sanasto on nyt julkaistu uudessa standardissa SFS-EN ISO 12707:2016, jossa esitetään termit ja niiden määritelmät suomeksi ja englanniksi.

SFS-EN ISO 12707:2016 Rikkomaton aineenkoetus. Magneettijauhetarkastus. Sanasto
48,90 € (alv 0%), 60,64 € (alv 24%)
Vahvistettu 15.04.2016, kieli: suomi/englanti

Magneettijauhetarkastukseen liittyvät yleiset termit ja niiden määritelmät esitetään standardissa SFS-EN ISO 12707:2016 suomeksi ja englanniksi. Sanastossa annetaan jokaiselle termille standardisoitu määritelmä, jota voidaan soveltaa kansainvälisesti.

Asiantuntijoiden on hyvä käyttää alusta asti samaa, yhtenäistä sanastoa asiakirjoissa, julkaisuissa ja viestinnässä. Kansainvälisen sanaston käyttäminen auttaa vakiinnuttamaan alan termistöä, mikä selkeyttää viestintää ja helpottaa asioiden ymmärtämistä samalla tavalla.

Uusi SFS-EN ISO 12707:2016 korvaa vanhan eurooppalaisen standardin SFS-EN 1330-7.

Muita keskeisiä magneettijauhetarkastukseen liittyviä standardeja

Ferromagneettisten materiaalien magneettijauhetarkastusta käytetään ensisijassa pintaan aukeavien epäjatkuvuuskohtien, erityisesti halkeamien, havaitsemiseen. Menetelmä voi myös paljastaa välittömästi pinnan alla olevia epäjatkuvuuskohtia, mutta tarkastusherkkyys alenee nopeasti mitä syvemmällä epäjatkuvuuskohdat ovat. Magneettijauhetarkastukseen ja yleisemminkin rikkomattomaan aineenkoetukseen (NDT) liittyvät asiat on kattavasti standardisoitu.

Uuden sanaston lisäksi muut keskeiset magneettijauhetarkastuksen standardit listataan alla.


SFS-EN ISO 9934-1 Rikkomaton aineenkoetus. Magneettijauhetarkastus. Osa 1: Yleisohjeet
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 09.11.2015, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 17638 Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Magneettijauhetarkastus
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 23.08.2010, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 23278 Hitsien magneettijauhetarkastus. Hyväksymisrajat
41,00 € (alv 0%), 50,84 € (alv 24%)
Vahvistettu 27.04.2015, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 23278 Hitsien magneettijauhetarkastus. Hyväksymisrajat
41,00 € (alv 0%), 50,84 € (alv 24%)
Vahvistettu 27.04.2015, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 1369 Valut. Magneettijauhetarkastus
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 19.11.2012, kieli: suomi/englanti

Muut NDT-standardit

Kattava tilannekatsaus rikkomattomaan aineenkoetukseen liittyvistä standardeista löytyy METSTAN nettisivulta. http://www.metsta.fi/standardisointialueet/Kansalliset_komiteat/NDT-tilanne.pdf

Kannattaa tutustua.

Lisätietoja

METSTA ry
DI Mika Vartiainen
Puh. 09 19231 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi

Tietoa uusista julkaisuista

Jos haluat SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.

Voit seurata meitä myös sosiaalisessa mediassa. Olemme näissä kanavissa:

Twitter Twiittaamme käyttäen hastageja: #standardeista #sfsedu
LinkedIn
SlideShare: esittelykalvoja
Issuu: näköislehdet ja esitteet
Facebook