Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Merkintävaatimukset aurinkosähköpaneeleille SFS-EN 50380

Merkintävaatimukset aurinkosähköpaneeleille uudistettu

Aurinkosähköpaneelin sähkötekniset tiedot tulee esittää käyttäen tuotestandardeissa määriteltyjä suureita ja luokituksia. Uudistetussa standardissa SFS-EN 50380:2017 kuvataan ei-keskittävien aurinkosähköpaneelien merkintävaatimukset, mukaan lukien nimikilpi- ja dokumentointivaatimukset.

SFS-EN 50380:2017 Aurinkosähköpaneelien merkintä- ja dokumentointivaatimukset
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 15.09.2017, kieli: suomi/englanti

Standardi SFS-EN 50380:2017 määrittelee pakolliset tiedot, jotka on sisällytettävä aurinkosähköpaneelin dokumentaatioon tai kiinnitettävä paneeliin, jotta varmistetaan sen turvallinen ja virheetön käyttö. Siinä esitetään myös parhaat käytännöt antamalla ohjeita lisäinformaatiosta, esimerkiksi paneelin suorituskyvystä eri säteilyvoimakkuustasoilla.

Aurinkosähköpaneelin mukana on toimitettava dokumentaatio, jossa kuvataan sen sähköisen ja mekaanisen asennuksen menetelmät sekä paneelin sähkötekniset mitoitusarvot. Dokumentaatiossa on ilmoitettava luokka, johon aurinkosähköpaneeli on kelpuutettu ja mahdolliset erityisrajoitukset, jotka kyseiseltä luokalta vaaditaan. Lisäksi on ilmoitettava ympäristöolosuhteet, joihin paneeli on kelpuutettu. Tämä standardi kuvaa myös dokumentointivaatimukset.

Standardista on hyötyä aurinkosähköpaneelien valmistajille, maahantuojille, sertifiointiyrityksille sekä aurinkosähköurakoitsijoille.

Aurinkosähköpaneeliin liittyviä kansainvälisiä IEC-standardeja on julkaistu yli 30. Ne voidaan luokitella aiheittain esim. seuraavasti:

  • paneelin ominaisuuksien määritys
  • paneelin rakenteen tyyppihyväksyntä
  • turvallisuus
  • suorituskykymittaus ja energialuokitus
  • paneelikomponenttien ja materiaalien testit.

Kaikki nämä standardit löytyvät SFS:n verkkokaupasta, kun käytät hakuterminä esimerkiksi ’photovoltaic energy systems’.

Lisätietoja aurinkosähkön standardisoinnista

SESKO ry
Ryhmäpäällikkö Arto Sirviö
puh. 09 696 391 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sesko.fi