Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Metallien vetokoe huoneenlämpötilassa

Metallien vetokoe huoneenlämpötilassa - standardi uudistettu

Metallisten materiaalien ominaisuuksien tutkimus on tärkeä osa tuotekehitystä, kunnossapitoa, korjaussuunnittelua, materiaalinvalintoja ja laadunvarmistusta sekä vaurioiden analysointia. Standardit antavat ohjeita metallien tutkimiseen vetokokeiden ja kovuuskokeiden avulla. Metallien vetokokeita huoneenlämpötilassa koskeva standardi on uudistettu ja julkaistu nyt suomeksi.

SFS-EN ISO 6892-1:2016 Metallien vetokoe. Osa 1: Vetokoe huoneenlämpötilassa
121,30 € (alv 0%), 150,41 € (alv 24%)
Vahvistettu 05.08.2016, kieli: suomi/englanti

Metallien vetokokeita käsittelevän standardisarjan SFS-EN ISO 6892 osassa 1 esitetään huoneenlämpötilassa tehtävän vetokokeen vaatimukset sekä siinä määritettävät mekaaniset ominaisuudet. Standardissa esitetään kaksi vaihtoehtoista menetelmää vetokokeen suorittamiseksi: menetelmä A perustuu venymän muutosnopeuden ja menetelmä B jännityksen muutosnopeuden hallintaan kokeen aikana.

Standardiin on muun muassa lisätty

  • lisätietoa vaihtoehtoisten koenopeuksien käytöstä
  • venymän muutosnopeuteen perustuva menetelmä A on jaettu kahdeksi eri menetelmäksi: takaisinkytkettyyn (A1) ja ilman takaisinkytkentää (A2) olevaan menetelmään
  • tietoa vetokoneen jäykkyyden tai joustamisen huomioon ottamisesta kuormituselementtien siirtymänopeutta arvioitaessa
  • kuvaus metallisten materiaalien kimmokertoimen määrittämisestä yksiakselisella vetokokeella.

Metallien vetokokeita määrittelevään standardisarjaan SFS-EN ISO 6892 kuuluvat lisäksi osat 2…4, jotka kuvaavat kuumavetokokeen, kylmävetokokeen sekä vetokokeen nestemäisessä heliumissa.

SFS-EN ISO 6892-2 Metallien vetokoe. Osa 2: Kuumavetokoe
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 28.03.2011, kieli: suomi/englanti
ISO 6892-4:2015 Metallic materials -- Tensile testing -- Part 4: Method of test in liquid helium
80,00 € (alv 0%), 99,20 € (alv 24%)
Vahvistettu 29.09.2015, kieli: englanti

Kovuuskokeiden standardit

Metallisten materiaalien kovuusmittauksissa käytetään yleisimmin Brinellin, Vickersin, Rockwellin ja Leebin kovuuskokeita. Myös ne kuvataan kansainvälisissä standardeissa.

Kovuuskokeita tekevien kannattaa tutustua myös eri kovuusasteikkojen kesken sekä metallien kovuuden ja murtolujuuden välillä tehtäviin muunnoksiin. Näitä käsitellään perusteellisesti standardissa SFS-EN ISO 18265.

SFS-EN ISO 6506-1 Metallien Brinellin kovuuskoe. Osa 1: Menetelmä
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 10.11.2014, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 6506-2 Metallien Brinellin kovuuskoe. Osa 2: Kovuusmittareiden varmentaminen ja kalibrointi
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 10.11.2014, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 6506-4 Metallien Brinellin kovuuskoe. Osa 4: Kovuusarvojen taulukko
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 10.11.2014, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 6507-1 Metallien Vickersin kovuuskoe. Osa 1: Menetelmä
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 18.04.2006, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 6507-2 Metallien Vickersin kovuuskoe. Osa 2: Kovuusmittareiden varmentaminen ja kalibrointi
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 18.04.2006, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 6507-4 Metallien Vickersin kovuuskoe. Osa 4: Kovuusarvojen taulukot
111,30 € (alv 0%), 138,01 € (alv 24%)
Vahvistettu 18.04.2006, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 6508-1:2016 Metallien Rockwellin kovuuskoe. Osa 1: Koemenetelmä
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 09.09.2016, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 16859-1 Metallien Leebin kovuuskoe. Osa 1: Menetelmä
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 09.11.2015, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 16859-2 Metallien Leebin kovuuskoe. Osa 2: Kovuusmittareiden varmentaminen ja kalibrointi
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 09.11.2015, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 18265 Metallien kovuusarvojen muuntaminen
121,30 € (alv 0%), 150,41 € (alv 24%)
Vahvistettu 18.11.2013, kieli: suomi/englanti

Lisätietoja standardisoinnista

METSTA ry
Asiantuntija Mika Vartiainen
Puh. 09 19231 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi