Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Metalliset vesikatetuotteet

Vaatimukset metallisille vesikatetuotteille uudistettu

Metallipinnoitetusta ohutlevyteräksestä valmistettavien vesikatetuotteiden vaatimuksia koskeva standardi on uudistettu. Standardissa esitetään katteiden yleiset ominaisuudet, määritelmät ja nimikkeet sekä katteiden valmistusmateriaaleja koskevat vaatimukset.

Standardissa SFS-EN 505 määritellään sellaiset katteita koskevat vaatimukset, joiden perusteella katteet pystyvät täyttämään kaikkien normaalien käyttöolosuhteiden vaatimukset. Katteet voivat olla esivalmistettuja tai puolivalmisteita samoin kuin nauhoja, keloja tai arkkeja työmaalla muovattaviin käyttökohteisiin.

Tämä standardi soveltuu kaikkiin täysin tuettaviin ohutlevyteräksestä valmistettaviin vesikatetuotteisiin. Standardiin ei sisälly mitään tukirakennetta, kattojärjestelmän suunnittelua tai liitosten ja suojapellitysten työnsuoritusta koskevia vaatimuksia. Siinä käsitellään osittain levytuotteita, osittain muotoiltuja (esivalmistettuja) tuotteita.

SFS-EN 505 on keskeinen viitestandardi itsekantavien ohutlevytuotteiden vaatimuksia ja testausmenetelmiä koskevalle harmonisoidulle tuotestandardille SFS-EN 14783.

Lisätietoja

Teräsrakenneyhdistys ry
Veikko Numminen
Puh. 09 12 991 (vaihde)
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)tryry.fi

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Useimmissa rakennustuotteissa tulee olla CE-merkintä. Harmonisoitu tuotestandardi kertoo, mitä CE-merkinnässä ilmoitetut tekniset arvot ja luokat tarkoittavat. Kansallisen soveltamisstandardin, jos sellainen on tuoteryhmälle laadittu, avulla voi päätellä, käykö CE-merkitty rakennustuote suunniteltuun käyttökohteeseen.

Rakennustuotteiden CE-merkintään on käytettävä komission virallisessa lehdessä (OJ) ilmoitettua yhdenmukaistetun (harmonisoidun) tuotestandardin (hEN) voimassa olevaa versiota.

Tietoa CE-merkintään kulloinkin voimassa olevista hEN:eistä löydät osoitteessa henhelpdesk.fi.

Harmonisoidut tuotestandardit yhtenä kokonaisuutena

Rakennustuotteiden harmonisoidut tuotestandardit löytyvät SFS Kaupasta ja Online -palvelusta ryhmästä 90. Kansalliset soveltamisstandardit (SFS 7000 -sarja) on koottu ryhmään 91.300.