Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Mikrobiologisen analytiikan mittausepävarmuus

Mikrobiologisen analytiikan mittausepävarmuuden arviointi

Uudessa, suomeksi julkaistussa standardissa kuvataan ohjeet ja lähestymistapoja vesimikrobiologisten pesäkelaskentamenetelmien mittausepävarmuuden määrittämiseen. Mittausepävarmuuden määrittäminen on yleinen edellytys kvantitatiivisille testausmenetelmille, erityisesti akkreditoiduissa testauslaboratorioissa.

Standardi SFS-ISO 29201:2017 antaa testauslaboratorioille ohjeet ja valinnaisia lähestymistapoja vesimikrobiologisten pesäkelaskentamenetelmien mittausepävarmuuden määrittämiseen. Standardi sisältää komponenttiperiaatteeseen ja globaaliperiaatteen muunnokseen perustuvat menettelyt.

Kun mittausepävarmuus tunnetaan, on mahdollista verrata luotettavasti testaustuloksia toisiinsa ja vertailuarvoihin. Mittausepävarmuuden suuruus on oleellista päätöksenteossa etenkin silloin, kun saadun testituloksen lukuarvot ovat pieniä. Mittausepävarmuuden säännöllinen uudelleenarviointi testauslaboratorioissa on osa jatkuvan parantamisen periaatteen toteuttamista.

Standardissa esitetyt mittausepävarmuuden laskentatavat perustuvat pääosin suosittuun Nordtestin mittausepävarmuusoppaaseen TR537. Oppaaseen perustuva maksuton mittausepävarmuuden laskentaohjelmisto ’MUkit’ on ladattavissa SYKEn internet-sivuilta .

Perusperiaatteet mittausepävarmuuden arviointiin määritellään oppaassa ISO/IEC Guide 98-3:2008. Standardissa SFS-ISO 29201:2017 kuvattavat epävarmuuden arviointia koskevat periaatteet ovat yhdenmukaisia oppaan määrittelyjen kanssa.

Lisätietoja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Vesimikrobiologian laboratorio
Erikoistutkija Tarja Pitkänen
p. +358 29 524 6315
etunimi.sukunimi@thl.fi