Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Mikrobiologiset kasvualustat

Mikrobiologisten kasvualustojen toimivuuden arviointi

Elintarvikkeiden ja veden mikrobiologisessa analytiikassa käytettävien kasvualustojen toimivuuden arvioimiseksi on laadittu kansainvälinen standardi, joka on nyt julkaistu suomeksi. Toimivuuskriteerien mukaiset kasvualustat ovat kaikkien mikrobiologisten tutkimusten luotettavuuden ennakkoedellytys. Kriteerien tarkoitus on varmistaa, että kasvualustoilla saadaan yhdenmukaisia ja uusittavissa olevia tuloksia.

Standardissa SFS-EN ISO 11133:2014 määritellään kasvualustojen valmistamista koskevat vaatimukset. Siinä esitetään myös kriteerit ja menetelmät kasvualustojen toimivuuden testaukseen. FINASin linjauksen mukaan elatusaineiden laadunvarmistuksessa tulee noudattaa tätä standardia.

Vaatimukset koskevat kaikkia kasvualustoja, joita käytetään mikrobiologisia analyyseja suorittavissa laboratorioissa. Standardi koskee kasvualustoja, jotka on tarkoitettu elintarvikkeiden ja rehun mikrobiologiseen analyysiin sekä tuotantoympäristöstä otettujen näytteiden ja kulutukseen tarkoitetun tai elintarvikkeiden tuotannossa käytetyn veden mikrobiologiseen analyysiin.

Vaatimusten lisäksi standardissa määritellään kasvualustojen laadunvarmistukseen liittyvät termit. Näin laboratoriot sekä kasvualustojen valmistajat ja myyjät voivat käyttää yhtenäistä terminologiaa.

Standardista on hyötyä erityisesti veteen sekoitettavia kasvualustoja tai kuivaelatusaineita tuottaville ja myyville yrityksille. Lisäksi sitä kannattaa käyttää, jos toimitatte kasvualustoja kolmansille osapuolille. Standardista on hyötyä myös mikrobiologisille laboratorioille, jotka valmistavat kasvualustoja omaan käyttöönsä.

Lisätietoa mikrobiologisten kasvualustojen vaatimusstandardista saat SFS:n kotisivuilta . Siellä on sekä video että esittelykalvot tilaisuudesta, jossa standardi SFS-EN ISO 11133:2014 esiteltiin.

Lisätietoja standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Asiantuntija Eija Mäkinen
puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi