Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Opas alkolukkojen hankintaan

Opas alkolukkojen hankintaan ja käyttöön

Uudistettu standardi antaa käytännön opastusta alkolukkojen valintaan, asentamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon sekä huoltoon. Se auttaa viranomaisia, laitteita myyviä, asentavia ja huoltavia yrityksiä sekä kuljetusyrityksiä alkolukkojen valinnassa.

Standardissa SFS-EN 50436-3:2017 esitellään seikat, joihin tulisi kiinnittää huomiota, kun sopivaa alkolukkoa valitaan. Siinä annetaan tietoja alkolukoista ja esitellään, miten niitä käytetään. Lisäksi siinä esitetään alkolukon asentamista, huoltoa ja tietojen siirtoa sekä määräaikaistarkastuksia koskevat ohjeet sekä käyttökoulutuksessa ohjeistettavat asiat.

Suomessa tilausajoina suoritettavissa koulu- ja päivähoitokuljetuksissa on käytettävä alkolukkoa. Uuteen panokseen on lisätty alkolukolla valvottua ajo-oikeutta koskeva kohta. Lisäksi tekstiä on päivitetty voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Alkolukkojen käyttöä tarkastellaan standardissa yleisenä liikenneturvallisuutta parantavana tekijänä, niiden hyödyntämistä automaattisessa kulunvalvonnassa, kaupallisessa tai ammatillisessa toiminnassa sekä alkolukolla valvotussa ajo-oikeusohjelmassa.

Standardisarjan SFS-eN 50436 osien 1 ja 2 vaatimukset täyttävät alkolukot pystyvät esimerkiksi tunnistamaan, onko puhallusnäytteen antanut ihminen. Ne pystyvät myös estämään laitteiston peukaloinnin ja tunnistavat peukalointiyritykset. Standardit on julkaistu vain englanniksi.


Lisätietoja standardisoinnista

SESKO ry
Kehityspäällikkö Juha Vesa
puh. 09 696 391 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sesko.fi