Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Painelaiteteräkset: uusia standardeja

Painelaitemateriaaleja koskevia standardeja uudistettu

Painelaitteita koskeva eurooppalainen lainsäädäntö uusiutui heinäkuussa 2016, kun painelaitedirektiivi 2014/68/EU tuli kokonaisuudessaan voimaan. Useita painelaitedirektiiviin liittyviä yhdenmukaistettuja materiaalistandardeja on myös uudistettu ja julkaistu nyt suomeksi.

Painelaiteteräkset, takeet

SFS-EN 10222-1:2017 Painelaiteteräkset. Takeet. Osa 1: Vapaatakeiden yleiset vaatimukset
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 21.04.2017, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 10222-4:2017 Painelaiteteräkset. Takeet. Osa 4: Lujat hitsattavat hienoraeteräkset
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 21.04.2017, kieli: suomi/englanti

Painelaiteteräkset, levytuotteet

SFS-EN 10028-1:2017 Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 1: Yleiset vaatimukset
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 04.08.2017, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 10028-3:2017 Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 3: Normalisoidut hitsattavat hienoraeteräkset
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 04.08.2017, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 10028-6:2017 Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 6: Nuorrutetut hitsattavat hienoraeteräkset
60,40 € (alv 0%), 74,90 € (alv 24%)
Vahvistettu 04.08.2017, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 10028-7:2016 Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 7: Ruostumattomat teräkset
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 05.08.2016, kieli: suomi/englanti

Kun EU:n virallisessa lehdessä (EUVL) on julkaistu viittaus yllä listattuihin standardeihin, materiaalien tekniset tiedot ovat painelaitedirektiivin 2014/68/EU olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisia. Painelaitteen suunnittelijan tai valmistajan on arvioitava näissä materiaalistandardeissa mainittuja teknisiä tietoja kyseisen laitteen rakennevaatimusten suhteen varmistaakseen, että direktiivin olennaiset turvallisuusvaatimukset täyttyvät.

Muita päivitettyjä standardeja

Myös lämmittämättömien painesäiliöiden ja metallisten teollisuusputkistojen vaatimukset kuvaavia standardeja on päivitetty.

SFS-EN 13445-2:2014 + A1:2016 Lämmittämättömät painesäiliöt. Osa 2: Materiaalit
111,30 € (alv 0%), 138,01 € (alv 24%)
Vahvistettu 25.11.2016, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 13480-2:2017 Metalliset teollisuusputkistot. Osa 2: Materiaalit
121,30 € (alv 0%), 150,41 € (alv 24%)
Vahvistettu 04.08.2017, kieli: suomi/englanti

Lisätietoa painelaitedirektiivistä ja standardeista

Kannattaa myös käydä lukemassa tietoa painelaitedirektiivistä, yhdenmukaistetuista standardeista ja tutustumassa painelaitedirektiivin soveltamisohjeen EU:n komission ja TUKESin verkkosivuilla.

Lisätietoja antaa mielellään myös:
METSTA ry
DI Mika Vartiainen
Puh. 09 19231 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi